Fjärrvärmenätet

Skövde tätort

Fjärrvärmenätet i Skövde tätort sträcker sig från Södra Ryd i norr till Hentorp i söder, Trädgårdsstaden i öster och Karlsro i väster. Längs nätet finns ett antal produktionsanläggningar.

Huvudanläggningarna är Värmekällan på Timboholm samt Lövängsverket i Ryd. Lövängsverket tas i drift när värmeproduktionen vid Värmekällan inte räcker till.

Produktionsanläggningar finns även inne på Volvo där vi eldar bioolja. Vi har även spets- och reservanläggningar på Lönnen (Badhusgatan) samt P4 (Skövde Garnison). Spetsanläggningarna är oljepannor.

Våra fjärrvärmeanläggningar

Värmekällan

Värmekällan Block 3

Vår avfallsförbränningsanläggning som är belägen på Timboholm i Skövde. Här förbänns cirka 60 000 ton avfall, hälften är hushållsavfall och resterande är industriavfall.

Block 4 Skövde Energi

Värmekällan Block 4

I anläggningen tar vi vara på restprodukter från skogsindustrin i närområdet såsom flis, bark, grenar och kvistar. Med block 4 kan vi utnyttja 90% av det bränslet.

Lövängsverket

Lövängsverket

Vår fastbränsleanläggning som är belägen vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Anläggningen byggdes 1970 och har sedan dess byggts ut i olika etapper.

Ekedal kyla
default

Ekedal Kyla

Hållbar kyla ger svalka på äldrecentrum Ekedal. Ett samarbete melllan Skövde kommun och Skövde Energi.

Vanliga frågor om fjärrvärme

Alla frågor och svar

  • Driftstörningar fjärrvärme

    Saknar du värme eller varmvatten eller tror du att det är fel på värmemätaren. Vi hjälper dig med dina vanliga frågor vad gäller driftstörningar för fjärrvärme.

  • Varför har bränslepriset ökat till fjärrvärmeproduktion?

    Med en kraftig ökad efterfrågan från många länder i Europa i kombination med en minskad tillgång av biobränslen.

  • Varför är vattnet grönt?

    Ett bra verktyg för att kvalitetssäkra leveransen av fjärrvärme är att färga fjärrvärmevattnet grönt. Vi använder ett rent färgämne som är livsmedelsklassat och inte påverkar vattnets kemi.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.