Skövde tätort

Skövde Tätort

Fjärrvärmenätet i Skövde tätort sträcker sig från Södra Ryd i norr till Hentorp i söder, Trädgårdsstaden i öster och Karlsro i väster. Längs nätet finns ett antal produktionsanläggningar.

Huvudanläggningarna är Värmekällan på Timboholm samt Lövängsverket i Ryd. Lövängsverket tas i drift när värmeproduktionen vid Värmekällan inte räcker till.

Produktionsanläggningar finns även inne på Volvo där vi eldar bioolja. Vi har även spets- och reservanläggningar på Lönnen (Badhusgatan) samt P4 (Skövde Garnison). Spetsanläggningarna är oljepannor.