Fjärrvärmenätet

Timmersdala

2008 byggdes ett nytt fjärrvärmenät med tillhörande panncentral i Timmersdala.

Bakgrunden till projektet var att ersätta värmeproduktionen som sker i flera oljeeldade pannor med ett miljövänligare uppvärmningsalternativ. Anläggningen gör att den oljebaserade värmeproduktionen minskar till förmån för biobränslebaserad. En ökad användning av förnyelsebar energi innebär att utsläppen av koldioxid minskat, vilket medfört att bidraget till växthuseffekten från Timmersdala blivit lägre.

Bland vår kunder i Timmersdala finns skola, äldreboende, industri, flerbostadshus samt villor.

Panncentralen

Panncentralen består av en biobränsleeldad anläggning samt en oljepanna som spets- och reservanläggning. Biobränslepannan eldas med träpellets med en tillförd effekt av 1.800 kW. Oljepannan har en effekt på 2.000 kW. Leverantör är  TPS Termiska processer AB, Örnsköldsvik.

Fjärrvärmenätet

Kulvertmaterialet är stålkulvert i huvudstammarna och i serviserna pex (polyetenslang).

Konstruktionsdata: Temperatur: 91 °C och 6 bar tryck.

Våra fjärrvärmeanläggningar

Se alla anläggningar

Skövde tätort

Fjärrvärmenätet sträcker sig från Södra Ryd i norr till Hentorp i söder, Trädgårdsstaden i öster och Karlsro i väster.

Skultorp

Produktion med biobränsle och träbriketter. Här finns även en oljepanna för reserv- och spetslast.

Tidan

En panncentral som består av en pelletseldad panna samt en reserv- och spetslastanläggning som eldar olja.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.