Tidan

Tidan

Skövde Energi byggde under 2011 en panncentral, som är placerad uppe vid gamla ”Yllefabriken” i Tidan, samt tillhörande fjärrvärmenät.

Bakgrunden är att minska miljöpåverkan genom att gå från oljebaserad värmeproduktion till biobränslebaserad uppvärmning. En ökad användning av förnyelsebar energi innebär att utsläppen av koldioxid minskar.

Panncentralen består av en pelletseldad panna samt en reserv- och spetslastanläggning som eldar olja.

Fjärrvärmenätet byggdes från panncentralen förbi vårdcentral, äldreboende, förskola och sedan vidare bort mot skolan. En annan fjärrvärmestam går ner förbi flerbostadshusen mot Stationsgatan.