Stöpen

Stöpen

Närvärmenätet i Stöpen består av en panncentral med två pannor. Värmen produceras i en pelletseldad anläggning med en oljepanna för reserv- och spetslast.

Bland våra kunder i Stöpen finns Frösve skola, Stöpenskolan, några flerbostadshus, villor samt ett antal samfälligheter.