Vad gäller för elprisstödet?

Har du frågor om elprisstödet för 2023 vänder du dig till Svenska Kraftnät som ansvarar för detta. På Svenska Kraftnäts hemsida hittar du mer information och svar på frågor. Det är Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna, deras hemsida hittar du här.

Försäkringskassan har påbörjat utbetalningarna och de kommer att pågå fram till 7 mars. Har du inte fått någon utbetalning senast 7 mars, kontakta Försäkringskassan. Skövde Energi har lämnat alla uppgifter till Försäkringskassan enligt uppdrag.

Du hittar din förbrukning på Mina sidor och på baksidan av din faktura.

Frågor och svar

Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna angående elprisstödet. Undrar du något som inte finns beskrivet här är du alltid välkommen att kontakta oss på Skövde Energi. Ring 0500-49 36 60 eller maila oss på info@skovdeenergi.se.

Försäkringskassan har nu gått ut med information om utbetalningen av det elstöd som gäller hushåll i hela Sverige. Senast den 9 juni räknar Försäkringskassan med att alla landets hushåll har fått stödet. För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det.

Tidplanen avser elstödet till privatpersoner i hela landet för perioden november och december 2022. Elstödet går till den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Elstöd lämnas för 80 procent av den el som förbrukades under perioden.
Stödet per kilowattimme är:

 • 90 öre i elområde 1 och 2
 • 126 öre i elområde 3
 • 129 öre i elområde 4

Varken Försäkringskassan eller Swedbank kommer att ringa upp eller skicka sms eller mail för att fråga om kontouppgifter. Om någon frågar efter kontouppgifter via epost, brev eller telefon ska man snarast avsluta kontakten.

De som hade flera elnätsavtal den 31 december 2022 får en utbetalning per avtal. Pengarna kan komma olika dagar. Man får också ett beslutsbrev från Försäkringskassan per avtal.
En mindre grupp kommer att få vänta längre än den 9 juni på sina utbetalningar – detta på grund av manuella kontroller för att förhindra felaktiga utbetalningar.

Alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige kommer att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser. Hur mycket just du får i stöd beror på stödnivån i ditt elområde och på din elförbrukning under en bestämd tolvmånadersperiod.

Bor du i Skövde Energis elnätsområde så tillhör du elområde 3. Det innebära att du får tillbaka 50 öre/kWh som du har förbrukat under perioden 2021-10-01 – 2022-09-30. Den som var skriven på elnätsavtalet den 17 november 2022 får ersättningen. För att få ersättningen insatt på ditt konto ska detta anmälas på Swedbanks hemsida.

Har du frågor om elprisstödet för 2023 vänder du dig till Svenska Kraftnät som ansvarar för detta. På Svenska Kraftnäts hemsida hittar du mer information och svar på frågor, eller till Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna, Försäkringskassans hemsida

Försäkringskassan har påbörjat utbetalningarna och de kommer att pågå fram till 7 mars. Har du inte fått någon utbetalning senast 7 mars, kontakta Försäkringskassan. Skövde Energi har lämnat alla uppgifter till Försäkringskassan enligt uppdrag.

De kunder som hade elpriskompensation kvar  från förra vintern har betalats ut den 13 december 2022.

Kategorier

 • Elnät
 • Andra vanliga frågor

  Alla vanliga frågor

  Ditt sökresultat

  Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.