Avtalsvillkor

De viktigaste bestämmelserna i konsumentsammanhang, vid sidan om Ellagen, återfinns i de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K (rev) och NÄT 2012 N (rev). Villkoren förhandlas i en branschöverenskommelse, mellan Konsumentverket och Svensk Energi.

Bestämmelserna i avtalsvillkoren handlar bland annat om

  • elnätsanslutning
  • avläsning av elmätare
  • ersättning vid elavbrott
  • betalningsskyldighet och otillåtna efterkrav
  • förfallodagar och tidsfrister
  • ångerrätt
  • krav på säkerhet eller förskottsbetalning
  • avtalsbrott och avstängning
  • vägledning och tvistlösning.