Vad består min elkostnad av?

Att ha tillgång till el är en självklarhet för de flesta av oss och inte något vi funderar så mycket över. Men när fakturan kommer kanske vi ibland undrar vad det egentligen är vi betalar för. Här går vi igenom hur elkostnaden fördelar sig.

Konsumentpriset på el består av tre kostnadsdelar

Elnätskostnad för överföring av el till ditt hem via elnätet. Som nätägare ansvarar vi för att distribuera el genom elnätet. För att elleveransen ska vara så säker som möjligt och för att våra kunder ska ha tillgång till den mängd el som behövs, när den behövs, kräver det ett ständigt underhållsarbete och förbättringar.

Hos oss på Skövde Energi, består kundens elnätsavgift av tre delar som är fast årsavgift, elöverföringsavgift och effektavgift. Den fasta avgiften baseras på storleken på din säkring. Elöverföringsavgiften är rörlig och beror på hur mycket el som transporteras hem till dig. Under perioden november till mars kl. 06.00-22.00, måndag till fredag, normaltid, är det höglasttid. Det innebär att elöverföringsavgiften är något högre under den perioden. Under höglasttid betalar du som kund även en effektavgift enligt den högsta effekttoppen (elanvändningen under en och samma timme) under månaden.

Elhandelskostnad för den el du använder. Elhandelsbolaget köper elen från den nordiska elbörsen Nordpool. Priset baseras på tillgång och efterfrågan, där bland annat årstid och väder spelar in.

Skatt och moms. Elnäten debiterar dig som kund för energiskatt, moms och andra myndighetsavgifter. Energiskatten debiterar elnätet åt Skatteverket och det är inget som tillfaller elnätsbolaget

Vad är skillnaden på elnät och elhandel?

För att kunna få el till ditt hem behöver du två olika typer av avtal. Ett avtal med ditt elnätsföretag och ett med ett elhandelsföretag. Elnätsföretaget ansvarar för ledningarna som transporterar elen hem till dig medan elhandelsföretaget står för elen som fraktas i ledningarna. Elnätsavtalet är inget du kan välja själv utan det görs med det bolag som äger elnätet där du bor medan du själv väljer vilket elhandelsföretag du vill köpa din el ifrån. Därför kan du få din elräkning från två olika avsändare.

Så hänger elnätsavgiften och elpriset ihop

De höga elhandelspriserna i Europa drabbar även oss som nätägare och medför stora kostnadsökningar för så kallade nätförluster. Nätförluster innebär att en del av elen går förlorad som värme när den transporteras genom nätet och elnätsbolagen behöver köpa extra el för att kunna leverera den utlovade mängden. Vi tar inte ut några extra marginaler för dessa inköp. Så när elpriserna stiger, stiger även kostnaden för våra nätförluster. 

Elnätet i Sverige finansieras gemensamt av alla som använder det. Här ingår kunder som använder el som privatkunder och företag men också elproducenter som matar in el i elnätet.

Elnätets tre olika nivåer

Elnätet är uppbyggt i tre nivåer, det nationella och statligt ägda transmissionsnätet (stamnätet), regionala och lokala elnät. Alla delar av elnätet behöver löpande underhållas, förnyas, förstärkas och förändras för att tillgodose samhällets behov av el. Detta är extra viktigt just nu när det pågår en energiomställning och en elektrifiering av transporter och industrier i stor skala.

Frågor och svar

Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna angående elkostnaden. Undrar du något som inte finns beskrivet här är du alltid välkommen att kontakta oss på Skövde Energi. Ring 0500-49 36 60 eller maila oss på info@skovdeenergi.se.

Som konsument har du ett elnätsavtal hos det företag som äger det lokala elnätet där du bor, till exempel Skövde Energi elnät, men genom den elnätsavgift du betalar är du också med och finansierar det nationella och regionala elnätet.

Det kan, förenklat, ses som att kostnaderna för det överliggande elnätet flyttas nedåt genom nätnivåerna: från stamnätet, till regionnätet och vidare till lokalnätets kunder och slutanvändaren, det vill säga privatpersoner och företag.

Detta resulterar i att alla användare betalar en elnätsavgift som motsvarar hur mycket man utnyttjar elnätet. Desto mer elenergi och eleffekt en kund använder, desto högre blir kostnaden för att nyttja elnätet. 

Betalningen sker via elnätsavgiften. Som baserads på hur mycket el en anläggning använder eller hur mycket el som produceras.

Precis som slutanvändande konsumenter, industrier och elproducenter så betalar det lokala och regionala elnätsbolagen, till exempel Skövde Energi elnät, en abonnemangsavgift mot det överliggande nätet, det vill säga regionnät eller transmissionsnät samt en ersättning till lokala elproducenter för att säkerställa att tillräcklig mängd el transporteras in i det lokala elnätet vid varje given tidpunkt.

Abonnemangets storlek kan se olika ut på olika geografiska platser som följd av vilka kunder som finns lokalt samt mycket lokalt installerad planerbar elproduktion som finns i området.

Elnätsföretagen kan inte själva bestämma storleken på sina intäkter. Elnätsavgifterna är reglerade av myndigheten Energimarknadsinspektionen, Ei. Ei beslutar de tillåtna intäkterna i 4 årsperioder genom en så kallad intäktsram som följs upp löpande. 

Intäktsramens storlek beräknas på värdet av elnätsföretagets anläggningsdelar (elledningar, elnätsstationer, mätare med mera.), men även på hur mycket det kostar att driva elnätet i form av rörliga kostnader. På Energimarknadsinspektionens hemsida kan man läsa mer utförligt om elnätsbolagens intäktsramar.

Kategorier

  • Elnät
  • Andra vanliga frågor

    Alla vanliga frågor

    Ditt sökresultat

    Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.