Effekttaxa elnät

Vad är effekttaxa?
Det är en taxa som tar hänsyn till hur mycket effekt du som kund använder under olika tider och månader på året.

Vad menas med effekt?
Effekt är den mängd el du använder vid ett visst tillfälle. Effekten blir högre om du exempelvis kör tvättmaskin, spis och elbilsladdare samtidigt. Om du använder en åt gången blir effekten lägre. Effektdelen i avgiften innebär att vi kontinuerligt mäter varje kunds elanvändning. Du betalar alltså för det du faktiskt använder, varken mer eller mindre.

Varför är det bra att utgå från effekt?
Det handlar om medvetenhet, samhällsansvar och säkra, anpassade nät. Systemet gynnar alla som håller nere sin effekt. Det är vårt sätt att uppmuntra våra kunder att använda elen på ett sätt som sparar pengar för hela samhället på sikt.

Vi på Skövde Energi ansvarar för att du alltid ska ha tillgång till el. För att klara det måste vi dimensionera vårt elnät efter ditt största möjliga elbehov. Om alla kunder kan jämna ut sin elanvändning så sjunker effekttopparna, och vi kan på så vis långsiktigt bygga mer anpassade nät.

Det handlar också om att du ska kunna påverka din kostnad och om vårt gemensamma samhällsansvar. Vi vill att du ska fundera över hur och till vad du använder el och göra medvetna val.

Det lönar sig alltid att spara på energi och effekt, både för miljön och för plånboken. Med vår nya prisstruktur för elnätsabonnemang ger besparingen ännu mer de kalla månader när energikostnaderna vanligtvis är som högst.

I vår nya prislista, från och med 2021-01-01, kommer priset vara högre under perioden november till och med mars mellan kl. 06-22. Detta kallar vi för höglasttid och är den period då elnätet har som högst belastning. Syftet med förändringen är att vi vill få er hjälp att minska belastningen på elnätet vintertid.

Smartare användning av elnätet
En sådan förändring medför att elnätet kan användas ännu bättre och vi slipper dyra utbyggnader för att hålla en väldigt hög kapacitet för ett fåtal dagar och timmar. Följden är att vi långsiktigt kan hålla ner abonnemangskostnaderna. Allmänt har ett jämnare uttag även en positiv påverkan på den ansträngda effektsituation som det talas om på flera håll i landet.

Med vårt prisincitament hoppas vi att ni ser ytterligare fördelar och möjligheter med att styra ert effektuttag. Därmed kan ni minska era elnätskostnader, hela året och mest på vintern.

Hög- och låglasttid
Högsta belastningen i elnätet är under vintern, främst vardagar och dagtid. Vi har därför en uppdelning i hög- och låglasttid där det kostar mer att använda el under höglasttid. Se en illustration av totalt överförd el under ett år i diagrammet nedan.

Avsikten är att elnätstaxan ska främja ett effektivt nyttjande av elnätet som leder till kostnadssänkningar både för dig som kund och för oss som leverantör. Detta innebär att era åtgärder leder till att vi kan undvika investeringar i ökad kapacitet, vilket gör att vi kan fortsätta ha prisvärda taxor för elnätet även framöver.

HöglasttidLåglasttid
DefinitionNovember-Mars, vardagar 06-22Övrig tid