”Värna kraftvärmens samhällsgärning”

Energibranschen har en stor kommunikationsskuld när det gäller att berätta om det svenska fjärrvärmesystemets fördelar och den samhällsgärning som den bidrar med. Det säger Sammy Tanhua, sedan fyra år vd i Skövde Energi, med ett förflutet – drygt 20 år – i bilbranschen inom Volvo Cars.

– Vi lever i symbios med industrin och staden. Avfall för industrin blir bränsle hos oss. Vi omvandlar industrins spillvärme till värdefullt varmvatten. Vi tar hand om hushållsavfall som inte kan materialåtervinnas. Av askan som blir kvar återvinner vi metaller. Därmed bidrar vi till att avgifta samhället. Varför ska styrmedlen missgynna detta?

På Volvo Cars hade han bland annat det globala ansvaret för miljöfrågor under en period då bolagets globala produktionskapacitet kraftigt expanderade. Han var ofta på resande fot – både i Kina och USA. Därmed har Sammy Tanhua med egna ögon sett hur tillståndet i världen ser ut, både miljö- och klimatmässigt.

– Fjärrvärmen är skolexemplet på en samhällsgärning, där vi tar vara på energi som annars skulle gå förlorad. Vi har i Skövde både biobaserad fjärrvärme på skogsråvara och avfall. Därtill spillvärme från industrierna. Men det räcker inte, vi behöver gå från att vara klimatneutrala till att bli klimatpositiva. Och det behöver ske snabbt.

Sammy Tanhua, Vd Skövde Energi Foto: Thomas Harrysson

Kommunikationsskulden behöver rättas till, menar Sammy, som också beklagar styrmedel som leder fel:
– Avfallsförbränningsskatten, införd i april i år, är ett bra exempel som direkt styr i fel riktning. Den saknar förmåga att bli miljöstyrande. Även den nyligen föreslagna biooljeskatten är olycklig – den fördyrar kraftigt den sista utfasningen av fossiloljeeldade spetslast- och reservpannor.

Sammy Tanhua har starka synpunkter även på kraftvärmebeskattningen från augusti ifjol. Kraftvärmens betydelse för att effektbalansera det lokala elnätet måste främjas så att denna reglerbara och väderoberoende kraftkälla inte försvinner ur det svenska elsystemet, menar han.

Skövde Energi bildades den 1 januari 2019 genom att Skövde Värmeverk och Skövde Nät gick samman till en gemensam energikoncern.

– Jag ser fördelar med att slå ihop bolagen i en tid då samverkan mellan det lokala kraftvärmesystemet och elnätet är viktigare än någonsin, för att optimalt balansera hela det lokala energisystemet som en samverkande enhet.

Sammy Tanhua är från bilbranschen fostrad i begreppet ”lean” (mager) och hög effektivitet:
– Perioden då Volvo Cars ägdes av Ford Motor Company har givit mig en hel del insikter om vad Lean verkligen innebär och en riktigt bra verktygslåda som jag fortfarande använder mig mycket av.

Bilbranschen har kommit långt med att minska förluster i alla processer och led, berätta, både inom administration och produktion, berättar Sammy Tanhua. Energisektorn har traditionellt inte haft den pressen och därmed inte heller tvingats göra jobbet. Men med ökad konkurrens och högre krav på avkastning så behöver även den här branschen starta en lean-transformation, menar han.

Han upplever att man i energibranschen samverkar i ett lagarbete för att stötta varandra och att få hela energisystemet att fungera.

– Det är för mig en ny erfarenhet efter alla år i den hårt konkurrensutsatta bilvärlden.

Sammy säger så här om skiftet från bilbranschen till energibranschen:
– Jag är en lagspelare och gillar det. Dock tycker jag inte att vi har utnyttjat den möjligheten på ett tillräckligt bra sätt. Vi är inte i samma utsträckning konkurrenter till varandra. Vi har få affärshemligheter i det egna företaget – kunskap och erfarenhet delas villigt. Men om jag betraktar energibranschen som ett lag, finns det ett antal större aktörer som uppenbarligen inte vill vara med. Kommunalt ägda energibolag vill hålla samman laget. Men några större vill gå sin egen väg, och därför kommer vi inte framåt i vissa frågor. Den bilden blir allt tydligare.

Text: Kalle Kastan
Först publicerat på Second Opinion: https://second-opinion.se/varna-kraftvarmens-viktiga-samhallsgarning/

Kategorier

 • Okategoriserade
 • Senaste nytt

  Alla nyheter

  • Skövde Energi behåller högsta betyg i kundnöjdhet

   Mycket väl godkänd blev resultatet för Skövde Energi i den senaste kundundersökningen och bolaget behåller högsta betyg i kundnöjdhet. Skövde Energi genomför kundundersökningen vartannat år. Den görs av en oberoende aktör och kunderna som tillfrågas är slumpmässigt utvalda. Kundundersökningen består av intervjuer där kunden kan ranka hur nöjd hen är, och det finns också möjlighet…

  • Skövde Energi lanserar en egen app!

   Vi är stolta över att presentera vår efterlängtade app. Nu kan du enkelt och smidigt Vi på Skövde Energi är övertygade om att framtiden är hållbar, smart och full av möjligheter. Var med oss på resan mot en grönare framtid och ladda ner Skövde Energi-Appen nu! Det är dags att sätta kraften i dina händer.

  • Just nu är det högt tryck för elnätsärende

   Trycket är högt just nu på inkomna för- och färdiganmälningar. I bästa fall klarar vi av att svara på ärendena inom en vecka. Men vänligen räkna med minst 14 dagar innan vi hinner svara. Så var ute i god tid med att lämna in din anmälan till oss.

  Ditt sökresultat

  Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.