”Värna kraftvärmens samhällsgärning”

Energibranschen har en stor kommunikationsskuld när det gäller att berätta om det svenska fjärrvärmesystemets fördelar och den samhällsgärning som den bidrar med. Det säger Sammy Tanhua, sedan fyra år vd i Skövde Energi, med ett förflutet – drygt 20 år – i bilbranschen inom Volvo Cars.

– Vi lever i symbios med industrin och staden. Avfall för industrin blir bränsle hos oss. Vi omvandlar industrins spillvärme till värdefullt varmvatten. Vi tar hand om hushållsavfall som inte kan materialåtervinnas. Av askan som blir kvar återvinner vi metaller. Därmed bidrar vi till att avgifta samhället. Varför ska styrmedlen missgynna detta?

På Volvo Cars hade han bland annat det globala ansvaret för miljöfrågor under en period då bolagets globala produktionskapacitet kraftigt expanderade. Han var ofta på resande fot – både i Kina och USA. Därmed har Sammy Tanhua med egna ögon sett hur tillståndet i världen ser ut, både miljö- och klimatmässigt.

– Fjärrvärmen är skolexemplet på en samhällsgärning, där vi tar vara på energi som annars skulle gå förlorad. Vi har i Skövde både biobaserad fjärrvärme på skogsråvara och avfall. Därtill spillvärme från industrierna. Men det räcker inte, vi behöver gå från att vara klimatneutrala till att bli klimatpositiva. Och det behöver ske snabbt.

Sammy Tanhua, Vd Skövde Energi Foto: Thomas Harrysson

Kommunikationsskulden behöver rättas till, menar Sammy, som också beklagar styrmedel som leder fel:
– Avfallsförbränningsskatten, införd i april i år, är ett bra exempel som direkt styr i fel riktning. Den saknar förmåga att bli miljöstyrande. Även den nyligen föreslagna biooljeskatten är olycklig – den fördyrar kraftigt den sista utfasningen av fossiloljeeldade spetslast- och reservpannor.

Sammy Tanhua har starka synpunkter även på kraftvärmebeskattningen från augusti ifjol. Kraftvärmens betydelse för att effektbalansera det lokala elnätet måste främjas så att denna reglerbara och väderoberoende kraftkälla inte försvinner ur det svenska elsystemet, menar han.

Skövde Energi bildades den 1 januari 2019 genom att Skövde Värmeverk och Skövde Nät gick samman till en gemensam energikoncern.

– Jag ser fördelar med att slå ihop bolagen i en tid då samverkan mellan det lokala kraftvärmesystemet och elnätet är viktigare än någonsin, för att optimalt balansera hela det lokala energisystemet som en samverkande enhet.

Sammy Tanhua är från bilbranschen fostrad i begreppet ”lean” (mager) och hög effektivitet:
– Perioden då Volvo Cars ägdes av Ford Motor Company har givit mig en hel del insikter om vad Lean verkligen innebär och en riktigt bra verktygslåda som jag fortfarande använder mig mycket av.

Bilbranschen har kommit långt med att minska förluster i alla processer och led, berätta, både inom administration och produktion, berättar Sammy Tanhua. Energisektorn har traditionellt inte haft den pressen och därmed inte heller tvingats göra jobbet. Men med ökad konkurrens och högre krav på avkastning så behöver även den här branschen starta en lean-transformation, menar han.

Han upplever att man i energibranschen samverkar i ett lagarbete för att stötta varandra och att få hela energisystemet att fungera.

– Det är för mig en ny erfarenhet efter alla år i den hårt konkurrensutsatta bilvärlden.

Sammy säger så här om skiftet från bilbranschen till energibranschen:
– Jag är en lagspelare och gillar det. Dock tycker jag inte att vi har utnyttjat den möjligheten på ett tillräckligt bra sätt. Vi är inte i samma utsträckning konkurrenter till varandra. Vi har få affärshemligheter i det egna företaget – kunskap och erfarenhet delas villigt. Men om jag betraktar energibranschen som ett lag, finns det ett antal större aktörer som uppenbarligen inte vill vara med. Kommunalt ägda energibolag vill hålla samman laget. Men några större vill gå sin egen väg, och därför kommer vi inte framåt i vissa frågor. Den bilden blir allt tydligare.

Text: Kalle Kastan
Först publicerat på Second Opinion: https://second-opinion.se/varna-kraftvarmens-viktiga-samhallsgarning/

Kategorier

 • Skövde Energi
 • Senaste nytt

  Alla nyheter

  • Skövde Energi söker administratör inom elnät

   Hos oss får du arbeta med engagerade och härliga kollegor i en bransch som ständigt utvecklas och satsar för framtiden. Här är du med och bygger en hållbar framtid med energilösningar som gynnar både människa och miljö! Vi söker dig som är strukturerad, driven och hjälpsam. Du bör ha en god kommunikativ förmåga i både…

  • Nu söker vi distributionselektriker

   Tycker du att det är viktigt att ditt arbete faktiskt gör skillnad? Vill du vara en del i Sveriges omställning och bygga en hållbar framtid med trygga och långsiktiga energilösningar som gynnar både människa och miljö? På Skövde Energi förser vi boende och företag i kommunen med hållbar energi. Vi ansvarar för elnätsdistribution inom Skövde…

  • Mattias Karlsson Affärsområdeschef Elnät berättar mer om driftstörningar på elnätet.

   Skövdes elnät är till allra största delen nedgrävt och där ligger ledningar nästan överallt i marken. De är driftstörningar vi haft i år. De beror framförallt på kabelbrott som orsakar av grävskador. Det är viktigt att göra en ledningskoll om du ska gräva. Både om du ska gräva hemma för ett altanbygge eller om du…

  Ditt sökresultat

  Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.