Stor satsning på elektrifiering av tunga transporter i Västsverige – pressträff idag på ASSAR i Skövde

Skövde Energi, Volvo i Skövde och Olssons Åkeri (XR-bolagen) bjöd idag in till pressträff på ASSAR Industrial Innovation Arena.

Representanter från de företag och kommuner som är en del i elektrifieringssatsningen.

”Tillsammans med Olssons Åkeri (XR-bolagen), Volvo i Skövde, Vara Kommun, Götene Kommun, Tidaholm kommun, Emtunga Transport och Svensk Fordonsladdning påskyndar vi omställningen till ett fossilfritt och hållbart logistiksystem och bidrar samtidigt till att Skaraborg blir än mer konkurrenskraftigt”, säger Sammy Tanhua, vd på Skövde Energi.

Skaraborg är idag ett viktigt nav för logistik och transporter. För att behålla den centrala rollen även i framtiden när transportindustrin ställer om, krävs en infrastruktur av laddstationer för tunga fordon. Skövde Energi är stolta över att vara möjliggörare för elektrifieringen av transportsektorn genom att bygga den infrastruktur som krävs och det genom stark samverkan inom delregionen.

”Transportindustrin ställer om till hållbara transporter och Volvos ambition är att vara ledande i den omställningen. Som företag är det viktigt för oss att vara en föregångare i att ställa om våra egna logistiksystem. En viktig förutsättning för övergången till elektriska lastbilar att laddinfrastrukturen byggs ut i Sverige och Europa. Tack vare nära samverkan med Olssons Åkeri och Skövde Energi kan vi nu gå över till elektriska lastbilar för våra transportbehov, först lokalt i Skövde och under första halvåret 2023 hela vägen ner till våra vagnsfabriker i Europa”, säger Rickard Lundberg, platschef Volvo Skövde.

”För Olssons Åkeri, som är en del av XR Bolagen, är det viktigt att ligga i framkant när det gäller hållbara alternativ för transporter. Som långvarig leverantör och trogen Volvo-kund var det ett givet val att investera i elektriska tunga lastbilar när de introducerades på marknaden. Vi ser fram emot att lära oss av den nya tekniken och tillsammans med vår kund utveckla framtidens hållbara transporter”, säger Mathias Olsson, vd Olssons Åkeri.

Skövde Energi har beviljats delstöd från Energimyndigheten på 38 miljoner för att bygga stationer för tung laddning på fyra platser i Skaraborg – Götene, Tidaholm, Vårgårda och Vara. En laddstation kommer även att byggas i Skövde.

Kategorier

Senaste nytt

Alla nyheter

  • Skövde Energi har ansökt om investeringsstöd via Klimatklivet för produktion av grön vätgas i Skövde

    ”Det är viktigt för oss att vara en möjliggörare för grön omställning. En satsning på vätgas är en avgörande pusselbit som säkrar både arbetstillfällen i Skaraborg och som tar oss mot målet om ett fossilfritt Skövde”, säger Sammy Tanhua, vd Skövde Energi. Ansökan omfattar produktion, distribution och lagring av vätgas. I första steget planeras en 5…

  • Beställ aldrig solceller och/eller batteri innan godkännande från Skövde Energi!

    Antalet solcellsanläggningar ökar i hela Sverige. I och med detta blir det en ökad belastning på elnätet. Många elnätsbolag i Sverige har fått neka installation av fler solceller inom vissa områden på grund av överbelastning. I Skövde har vi sedan tidigare inte behövt neka någon, men nu har det även kommit till oss på Skövde…

  • Viktig info till våra elnätskunder!

    Det har kommit till vår kännedom att våra elnätskunder blir uppringda av företrädare för elhandelsleverantörer. Det är främst nyinflyttade kunder som blivit kontaktade. Uppringaren säger att du måste signera ett slutsteg med dem för att flytten ska bli klar. Signera inte på uppmaning av någon annan! Vi är ett elnätsbolag och du som kund behöver…