Skövde Energi utreder möjligheten att producera klimatpositiv fjärrvärme

Skövde Energi har tillsammans med Klimpo (Klimatpositivt & Kolsänkor AB) startat en förstudie som ska utreda möjligheten att etablera en anläggning för att avskilja koldioxid vid kraftvärmeverket i Skövde.

”För att klara klimatutmaningen som världen står inför behövs insatser inom många olika områden.  Att minimera fossila utsläpp och öka elektrifieringen i samhället har länge funnits på agendan, men även kompletterande åtgärder som koldioxidinfångning behövs för att bli klimatpositiva genom minusutsläpp”, säger Sammy Tanhua, vd Skövde Energi.

Projektgruppen för förstudien om BioCCS

Skövde Energis kraftvärmeverk har en unik möjlighet att fånga in koldioxid från energiåtervinningen av avfall och biobränslen. Potentialen är hela 100 000 ton koldioxid vilket motsvarar 5% av Sveriges totala mål om negativa utsläpp till år 2030. Förstudien syftar till att utreda möjligheten att etablera en fullskalig anläggning för avskiljning av koldioxid vid kraftvärmeverket i Skövde.

”Fler och fler investerare ställer idag höga krav på ett etablerat och framåtlutat klimatarbete i de regioner där etableringar ska ske. Det här är ett viktigt bidrag till att på ett konkurrenskraftigt sätt skapa attraktivitet för nya gröna industriella etableringar.”, säger Sammy Tanhua.

”De minusutsläpp som Skövde Energi kan producera kan användas i klimatkalkylen hos våra fjärrvärmekunder genom att de på sikt kan välja klimatpositiv fjärrvärme. Det gör att fastigheter och produkter kan bli klimatpositiva, vilket i sin tur skapar möjlighet för kunder och hyresgäster att tillsammans med Skövde Energi möjliggöra klimatomställningen”, säger Christer Nilsson projektägare Skövde Energi.

Projektet löper fram till april 2023 och resulterar i ett underlag och affärsmodell för att i kommande projektsteg kunna starta detaljprojektering för produktion av klimatpositiv fjärrvärme i Skövde genom avskiljning av koldioxid i en BioCCS-anläggning. Projektet finansieras med hjälp av bidrag från Energimyndigheten.

”För ett sådant här projekt krävs samarbeten både lokalt och nationellt. En ny industri utvecklas och växer nu fram i Norden. Det är fantastiskt att Skövde vill vara med på den här resan som kommer att betyda mycket för klimatet men även för export av teknik och kunskap”, avslutar Karolina Unger, vd Klimpo.

Fakta BioCCS och klimatpositivt
Bio-CCS betyder Bio Energy Carbon Capture and Storage och handlar om att fånga in och lagra koldioxid istället för att släppa ut den i atmosfären. Sverige har som mål att bli klimatpositivt efter år 2045. Det innebär att Sverige ska vara klimatneutrala till dess för att sedan satsa på att fånga in och lagra koldioxid. Man kan säga att man städar atmosfären på koldioxid och genererar på så sätt minusutsläpp, vilket innebär klimatpositivt.

Kategorier

 • Okategoriserade
 • Senaste nytt

  Alla nyheter

  • Skövde Energi behåller högsta betyg i kundnöjdhet

   Mycket väl godkänd blev resultatet för Skövde Energi i den senaste kundundersökningen och bolaget behåller högsta betyg i kundnöjdhet. Skövde Energi genomför kundundersökningen vartannat år. Den görs av en oberoende aktör och kunderna som tillfrågas är slumpmässigt utvalda. Kundundersökningen består av intervjuer där kunden kan ranka hur nöjd hen är, och det finns också möjlighet…

  • Skövde Energi lanserar en egen app!

   Vi är stolta över att presentera vår efterlängtade app. Nu kan du enkelt och smidigt Vi på Skövde Energi är övertygade om att framtiden är hållbar, smart och full av möjligheter. Var med oss på resan mot en grönare framtid och ladda ner Skövde Energi-Appen nu! Det är dags att sätta kraften i dina händer.

  • Just nu är det högt tryck för elnätsärende

   Trycket är högt just nu på inkomna för- och färdiganmälningar. I bästa fall klarar vi av att svara på ärendena inom en vecka. Men vänligen räkna med minst 14 dagar innan vi hinner svara. Så var ute i god tid med att lämna in din anmälan till oss.

  Ditt sökresultat

  Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.