Skövde Energi utreder möjligheten att producera klimatpositiv fjärrvärme

Skövde Energi har tillsammans med Klimpo (Klimatpositivt & Kolsänkor AB) startat en förstudie som ska utreda möjligheten att etablera en anläggning för att avskilja koldioxid vid kraftvärmeverket i Skövde.

”För att klara klimatutmaningen som världen står inför behövs insatser inom många olika områden.  Att minimera fossila utsläpp och öka elektrifieringen i samhället har länge funnits på agendan, men även kompletterande åtgärder som koldioxidinfångning behövs för att bli klimatpositiva genom minusutsläpp”, säger Sammy Tanhua, vd Skövde Energi.

Projektgruppen för förstudien om BioCCS

Skövde Energis kraftvärmeverk har en unik möjlighet att fånga in koldioxid från energiåtervinningen av avfall och biobränslen. Potentialen är hela 100 000 ton koldioxid vilket motsvarar 5% av Sveriges totala mål om negativa utsläpp till år 2030. Förstudien syftar till att utreda möjligheten att etablera en fullskalig anläggning för avskiljning av koldioxid vid kraftvärmeverket i Skövde.

”Fler och fler investerare ställer idag höga krav på ett etablerat och framåtlutat klimatarbete i de regioner där etableringar ska ske. Det här är ett viktigt bidrag till att på ett konkurrenskraftigt sätt skapa attraktivitet för nya gröna industriella etableringar.”, säger Sammy Tanhua.

”De minusutsläpp som Skövde Energi kan producera kan användas i klimatkalkylen hos våra fjärrvärmekunder genom att de på sikt kan välja klimatpositiv fjärrvärme. Det gör att fastigheter och produkter kan bli klimatpositiva, vilket i sin tur skapar möjlighet för kunder och hyresgäster att tillsammans med Skövde Energi möjliggöra klimatomställningen”, säger Christer Nilsson projektägare Skövde Energi.

Projektet löper fram till april 2023 och resulterar i ett underlag och affärsmodell för att i kommande projektsteg kunna starta detaljprojektering för produktion av klimatpositiv fjärrvärme i Skövde genom avskiljning av koldioxid i en BioCCS-anläggning. Projektet finansieras med hjälp av bidrag från Energimyndigheten.

”För ett sådant här projekt krävs samarbeten både lokalt och nationellt. En ny industri utvecklas och växer nu fram i Norden. Det är fantastiskt att Skövde vill vara med på den här resan som kommer att betyda mycket för klimatet men även för export av teknik och kunskap”, avslutar Karolina Unger, vd Klimpo.

Fakta BioCCS och klimatpositivt
Bio-CCS betyder Bio Energy Carbon Capture and Storage och handlar om att fånga in och lagra koldioxid istället för att släppa ut den i atmosfären. Sverige har som mål att bli klimatpositivt efter år 2045. Det innebär att Sverige ska vara klimatneutrala till dess för att sedan satsa på att fånga in och lagra koldioxid. Man kan säga att man städar atmosfären på koldioxid och genererar på så sätt minusutsläpp, vilket innebär klimatpositivt.

Kategorier

 • Energitjänster
 • Fjärrvärme
 • Senaste nytt

  Alla nyheter

  • Villkorade avtal för inmatning från 2024

   Alla kunder som kommer att vara potentiella inmatningskunder måste från 2024 vara medvetna om att elanläggningen under vissa tider måste styras ned för att avbryta eller minska inmatning till elnätet. Från 2024 finns det ett regelverk som gör det möjligt för elnätsföretag att skriva villkorade avtal med kunder för både uttag och inmatning av effekt.…

  • Mina sidor

   Nu kan du logga in på Mina Sidor igen. Idag 24 april mellan 13:30- 14:30 hade vi ett teknisk fel på Mina Sidor som gör att det inte är möjligt att logga in. Vi jobbar på att få igång det så snart som möjligt. Vi hjälper dig gärna på telefon och mejl under tiden.

  • Uppdatering av appen klar!

   Nu kan du logga in som vanligt i appen igen. Idag 24 april kommer appens bakgrundmiljö att uppdateras och det kommer inte vara möjligt att komma åt appen mellan klockan 13:00-16:00. Under tiden kan du logga in på Mina sidor om du vill se din förbrukning.

  Ditt sökresultat

  Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.