Nytt fjärrvärmepris i Skövde nästa år

Skövde Energi höjer fjärrvärmepriset den första januari 2024 till följd av kraftigt ökade priser på biobränsle som gjort att produktionskostnaden för fjärrvärme stigit markant. Höjningen innebär en kostnadsökning på cirka 100–150 kronor per månad för en genomsnittlig villa.

Priset på fjärrvärmen i Skövde är ett av de mest prisvärda i Sverige och kommer att fortsätta vara det även efter prisjusteringen. På grund av vår bränslemix med lokala biobränslen och avfall kommer vi att kunna behålla konkurrenskraftiga priser. Fjärrvärme är och förblir en långsiktig, hållbar och stabil uppvärmningsform.

Skövde Energi tillämpar kostnadsbaserad prissättning, där prisförändringen baseras på kostnader för exempelvis bränsle och investeringar. Priset på biobränsle som flis har ökat kraftigt och beror på en kombination av påtagligt ökad efterfrågan från många länder i Europa till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, och en minskad tillgång på biobränslen. De ökade bränsle- och energipriserna, höjda priser på utsläppsrätter och den allmänna inflationen leder till kraftigt ökade kostnader för produktion av fjärrvärme.

”Vi har en stor kostnadsökning för biobränsle på 40 miljoner. Vi belastar inte kundkollektivet med hela kostnadsökningen då vi vet att hushållen redan är hårt ansatta och har stor respekt för kundernas situation. Nu har styrelsen beslutat en justering av taxorna där hälften täcks av prisjusteringen och hälften belastar bolaget. Det är viktigt för oss att fortsatt värna fjärrvärmen som hållbart val för uppvärmning som också avlastar elnätet” säger Katarina Jonsson, styrelseordförande Skövde Energi.

”Skövde Energi har kontinuerligt arbetat med en bra balans mellan låga taxor, tillväxt och marknadsmässig avkastning. I kombination med ett ständigt effektiviseringsarbete har vi, ur ett branschperspektiv, ett gynnsamt läge att möta utmaningar som denna. Jag har stor respekt för alla kostnader som ökar i samhället och hos våra kunder. Det är viktigt att vi hjälps åt att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt och grön omställning trots den stora ekonomisk påverkan som den geopolitiska oro som nu finns i Europa skapat” säger Sammy Tanhua, vd Skövde Energi.

Kontaktpersoner

Sammy Tanhua, vd Skövde Energi
072-570 08 20
sammy.tanhua@skovdeenergi.se

Åsa Holmqvist Ekman, chef affärsstöd och kommunikation Skövde Energi
0500-49 95 44
asa.holmqvistekman@skovdeenergi.se

Katarina Jonsson, styrelseordförande Skövde Energi
073-461 42 77
katarina.jonsson@skovde.se

Kategorier

 • Fjärrvärme
 • Senaste nytt

  Alla nyheter

  • Skövde Energi behåller högsta betyg i kundnöjdhet

   Mycket väl godkänd blev resultatet för Skövde Energi i den senaste kundundersökningen och bolaget behåller högsta betyg i kundnöjdhet. Skövde Energi genomför kundundersökningen vartannat år. Den görs av en oberoende aktör och kunderna som tillfrågas är slumpmässigt utvalda. Kundundersökningen består av intervjuer där kunden kan ranka hur nöjd hen är, och det finns också möjlighet…

  • Skövde Energi lanserar en egen app!

   Vi är stolta över att presentera vår efterlängtade app. Nu kan du enkelt och smidigt Vi på Skövde Energi är övertygade om att framtiden är hållbar, smart och full av möjligheter. Var med oss på resan mot en grönare framtid och ladda ner Skövde Energi-Appen nu! Det är dags att sätta kraften i dina händer.

  • Just nu är det högt tryck för elnätsärende

   Trycket är högt just nu på inkomna för- och färdiganmälningar. I bästa fall klarar vi av att svara på ärendena inom en vecka. Men vänligen räkna med minst 14 dagar innan vi hinner svara. Så var ute i god tid med att lämna in din anmälan till oss.

  Ditt sökresultat

  Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.