Ny prismodell för fjärrvärme

Från och med den 1 augusti 2020 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme.
Den nya prismodellen omfattar inte villakunder.

En kostnads- och miljöriktig prismodell
Vi jobbar ständigt med att utveckla Skövdes fjärrvärme till att bli så resurseffekt som möjligt.
I den andan skapar vi nu en kostnads – och miljöriktigt prissättning där priset under året relaterar till våra kostnader,
vilket främjar ömsesidiga besparingar. Den 1 augusti 2020 inför vi därför en prismodell för fjärrvärme som ska bidra
till ett effektivare fjärrvärmesystem och som bättre speglar kostnaden för att producera och leverera just din värme.

Det finns goda skäl för en ny prismodell
Vårt mål har varit att skapa en prismodell som är rättvis, enkel, kostnads och miljöriktig. Ny mätteknik har gett oss den möjligheten
då vi kan utgå från verkligt uppmätt förbrukning, vilket leder till flera fördelar för våra kunder.
Vår ambition har varit att prismodellen ska vara logisk och därmed lätt att förstå. Kunden betalar dels för sin energiförbrukning över året
som korrelerar mot våra produktionskostnader) och dels för sitt effektuttag (som korrelerar mot utnyttjandet av fjärrvärmenätet).
Då prismodellen är kostnadsriktig innebär det att de kunder som förbrukar mycket värme då produktionskostnaden är hög får en högre
kostnad än de som har en jämn förbrukning. Samma sak gäller för storleken på effektkostnaden, det vill säga att kostnaden relaterar
mot utnyttjandet av fjärrvärmenätet. Detta blir helt enkelt rättvisare för våra kunder. Avsikten är att prismodellen ska uppmuntra till
effektivisering som leder till kostnadssänkningar både för dig som kund och för oss som leverantör. Exempelvis så att era åtgärder leder
till att vi kan undvika att starta mer resurskrävande värmeproduktion eller begränsa våra investeringar, vilket ger ett långsiktigt
effektivt fjärrvärmesystem. Även om de flesta inte kommer påverkas särskilt mycket av förändringen, så kommer vissa få lägre kostnad och andra högre än idag. Vi kommer att höra av oss särskilt till dem som får en lite högre höjning med tips på hur man kan sänka kostnaderna.

Intäktsneutral förändring
Prismodellen är intäktsneutral, det vill säga den totala intäkten för Skövde Energi är densamma som tidigare.
Sammanfattningsvis är vår ambition att skapa en rättvis och logisk prismodell som är klimat – och kostnadsriktig.
Detta leder till att vi kan fortsätta att långsiktigt ha ett väldigt konkurrenskraftigt fjärrvärmepris.

De två priskomponenterna i korthet

Energipris
Kostnaden för att producera värme varierar över året, där kostnaden är högst på vintern. Därför ersätts det tidigare årspriset på energi
med ett nytt tredelat pris som bättre återspeglar våra kostnader.

För dig som kund innebär detta att du gynnas mest av energibesparande åtgärder under vintern,
vilket också är bäst för miljön då vi måste använda prima bränslen istället för återvunnen energi.

Effektpris
Dimensioneringen av fjärrvärmesystemet utgår från uttaget under den allra kallaste perioden på året. Den nya prismodellen baseras på högsta
uppmätta dygnsmedeleffekt och utgår från ett medel av de tre senaste kalenderåren. Detta för att minska variationen i fjärrvärmekostnad
mellan olika år.

Jämfört med tidigare blir det alltså viktigt för dig som kund att ha koll på dina anläggningars uttag, speciellt under vintern.
Effektpriset kommer att bli 839 SEK per kW och år. Aktuell prislista finns tillgänglig här.

Införande och förändringar
Vid införandet kommer vi att använda det högsta uppmätta värdet för vintern 2019/2020, och normalårskorrigera detta,
för att utgå från en så aktuell uppmätt effekt som möjligt. Om du i framtiden genomför en signifikant förändring i anläggningen
meddelar du det till oss liksom tidigare.

Kategorier

 • Okategoriserade
 • Senaste nytt

  Alla nyheter

  • Skövde Energi behåller högsta betyg i kundnöjdhet

   Mycket väl godkänd blev resultatet för Skövde Energi i den senaste kundundersökningen och bolaget behåller högsta betyg i kundnöjdhet. Skövde Energi genomför kundundersökningen vartannat år. Den görs av en oberoende aktör och kunderna som tillfrågas är slumpmässigt utvalda. Kundundersökningen består av intervjuer där kunden kan ranka hur nöjd hen är, och det finns också möjlighet…

  • Skövde Energi lanserar en egen app!

   Vi är stolta över att presentera vår efterlängtade app. Nu kan du enkelt och smidigt Vi på Skövde Energi är övertygade om att framtiden är hållbar, smart och full av möjligheter. Var med oss på resan mot en grönare framtid och ladda ner Skövde Energi-Appen nu! Det är dags att sätta kraften i dina händer.

  • Just nu är det högt tryck för elnätsärende

   Trycket är högt just nu på inkomna för- och färdiganmälningar. I bästa fall klarar vi av att svara på ärendena inom en vecka. Men vänligen räkna med minst 14 dagar innan vi hinner svara. Så var ute i god tid med att lämna in din anmälan till oss.

  Ditt sökresultat

  Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.