Nu söker vi verksamhetsutvecklare med fokus på klimat och hållbarhet

Vill du vara med och bidra till omställningen och Skövdes tillväxt?

På Skövde Energi förser vi boende och företag i kommunen med klimatsmart energi. Vi ansvarar för elnätsdistribution inom Skövde tätort och producerar hållbar el och fjärrvärme. Vi är ett kommunalt bolag och ägs av kommuninvånarna genom Skövde Stadshus AB. Det innebär bland annat att all vår avkastning återinvesteras i företaget eller i Skövde kommuns olika verksamheter.

Skövde Energis värdeord är tillsammans, ansvar, nytänkade och hjärta. Värdeorden är en viktig del av vår fortsatta kulturresa.

Arbetsuppgifter

Som verksamhetsutvecklare är du del av teamet för affärsstöd och kommunikation som utöver verksamhetsutveckling består av HR, IT, kommunikation och säkerhet. Vi är ett team på åtta personer som tillsammans med ekonomi utgör stödfunktion för Skövde Energi.

I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för:
• koordinering av bolagets hållbarhets- och klimatarbete
• kontinuerlig verksamhetsanalys och uppföljning
• utveckling och samordning av dokumenthantering enligt offentlighetsprincipen
• utveckling och samordning av bolagets intranät
• koordinering av systemförvaltning och GDPR

Tillsammans med chef och övriga kollegor arbetar du med att planera, utvärdera, analysera och följa upp mål och resultat inom era respektive ansvarsområden. Du har en övergripande helhetsbild över verksamheten och är den som har överblick, identifierar utvecklingsområden, fångar upp initiativ från kollegor och säkerställer att utvecklingsarbetet pågår och leder till resultat.

Rollen innebär också visst chefsstöd och administration kopplad till verksamhetens dagliga drift.

Sök tjänsten som verksamhetsutvecklare med fokus på klimat och hållbarhet här.

Kategorier

Senaste nytt

Alla nyheter

  • Skövde Energi har ansökt om investeringsstöd via Klimatklivet för produktion av grön vätgas i Skövde

    ”Det är viktigt för oss att vara en möjliggörare för grön omställning. En satsning på vätgas är en avgörande pusselbit som säkrar både arbetstillfällen i Skaraborg och som tar oss mot målet om ett fossilfritt Skövde”, säger Sammy Tanhua, vd Skövde Energi. Ansökan omfattar produktion, distribution och lagring av vätgas. I första steget planeras en 5…

  • Beställ aldrig solceller och/eller batteri innan godkännande från Skövde Energi!

    Antalet solcellsanläggningar ökar i hela Sverige. I och med detta blir det en ökad belastning på elnätet. Många elnätsbolag i Sverige har fått neka installation av fler solceller inom vissa områden på grund av överbelastning. I Skövde har vi sedan tidigare inte behövt neka någon, men nu har det även kommit till oss på Skövde…

  • Viktig info till våra elnätskunder!

    Det har kommit till vår kännedom att våra elnätskunder blir uppringda av företrädare för elhandelsleverantörer. Det är främst nyinflyttade kunder som blivit kontaktade. Uppringaren säger att du måste signera ett slutsteg med dem för att flytten ska bli klar. Signera inte på uppmaning av någon annan! Vi är ett elnätsbolag och du som kund behöver…