Lokal marknadsanalys om klimatpositiv fjärrvärme

Illustration av Bio-CCS och koldioxidens väg från infångning i fjärrvärmeverket, förvätskning, transport och slutligen permanent lagring.

Skövde Energi utreder inom den pågående förstudien ”Klimatpositiv fjärrvärrvärme med BioCCS i Skövde” möjligheten att etablera en anläggning för att avskilja koldioxid vid kraftvärmeverket i Skövde.

Under januari-februari 2023 kommer en digital marknadsanalys genomföras hos Skövde Energis fjärrvärmekunder (privat- och företagskunder). Denna marknadsanalys ska ge en indikation på intresset för klimatpositiv fjärrvärme samt öka förståelsen för Bio-CCS och minusutsläpp.

Bakgrund

 • Som en del i detta förväntas regioner och kommuner behöva erbjuda lösningar för att sänka koldioxidutsläppen, till exempel möjligheten att fånga in och lagra koldioxid. Denna teknik kallas Bio-CCS, Bioenergy Carbon Capture and Storage. Det är en kompletterande åtgärd för att klara klimatutmaningen som världen står inför.
 • Sverige har som mål att bli klimatpositivt år 2045. Det innebär att Sverige först ska bli klimatneutrala för att sedan satsa på att fånga in och lagra koldioxid. Man kan säga att man städar atmosfären på koldioxid och på så sätt genererar minusutsläpp, vilket innebär klimatpositivt.
 • Skövde Energi har som mål att bli klimatpositivt år 2030. Nu utreder Skövde Energi möjligheterna för koldioxidinfångning för att bli klimatpositiva genom minusutsläpp. De minusutsläpp som Skövde Energi kan producera kan användas för att erbjuda klimatpositiv fjärrvärme. Det gör att fastigheter och produkter blir klimatpositiva, vilket i sin tur skapar möjlighet för kunder och hyresgäster att tillsammans med Skövde Energi möjliggöra klimatomställningen.
 • En eventuell framtida satsning på Bio-CCS kommer främst finansieras genom nationellt eller internationellt stöd samt en frivilligmarknad för certifikat på minusutsläpp.

För mer information eller frågor om förstudien eller marknadsanalysen, kontakta Åsa Holmqvist Ekman eller Maria Karlsson.

Kategorier

 • Skövde Energi
 • Senaste nytt

  Alla nyheter

  • Villkorade avtal för inmatning från 2024

   Alla kunder som kommer att vara potentiella inmatningskunder måste från 2024 vara medvetna om att elanläggningen under vissa tider måste styras ned för att avbryta eller minska inmatning till elnätet. Från 2024 finns det ett regelverk som gör det möjligt för elnätsföretag att skriva villkorade avtal med kunder för både uttag och inmatning av effekt.…

  • Mina sidor

   Nu kan du logga in på Mina Sidor igen. Idag 24 april mellan 13:30- 14:30 hade vi ett teknisk fel på Mina Sidor som gör att det inte är möjligt att logga in. Vi jobbar på att få igång det så snart som möjligt. Vi hjälper dig gärna på telefon och mejl under tiden.

  • Uppdatering av appen klar!

   Nu kan du logga in som vanligt i appen igen. Idag 24 april kommer appens bakgrundmiljö att uppdateras och det kommer inte vara möjligt att komma åt appen mellan klockan 13:00-16:00. Under tiden kan du logga in på Mina sidor om du vill se din förbrukning.

  Ditt sökresultat

  Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.