Elpriskompensation från regeringen

Regeringens beslut

Regeringen har beslutat en modell för elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Regeringen avsätter närmare sju miljarder som når cirka två miljoner hushåll i hela Sverige. Ersättningsmodellen är utformad som en trappa som börjar vid en elförbrukning på 700 kWh per månad upp till en förbrukning på över 2 000 kWh per månad, där taket för ersättningen ligger. Ersättningen gäller för december 2021, januari och februrari 2022.
Utbetalningen kommer att ske automatiskt från kundens elnätsbolag, som kund behöver man alltså inte ansöka om kompensation.

Ett nytt beslut kom från regeringen den 14 mars att ersättningen även ska gälla för mars månad 2022, den här gången med anledningen av de oroligheter som sker i Ukraina.

Regeringen har utsett Kammarkollegiet till den myndighet som förvaltar medlen och som ansvarar för kontakten med elnätsbolagen. Det är elnätsbolagen som bestämmer hur pengarna förmedlas till hushållen.

Vad händer nu?

Ersättningen kommer att kvittas på framtida fakturor. Det vill säga att Skövde Energi kommer inte att betala ut några pengar utan det blir ett avdrag på fakturan med ersättningen. Just nu arbetar vi med vårt debiteringssystem för att kunna hantera kvittningen, vi hoppas att detta är klart under våren. För er som har flyttat under perioden jobbar vi på att hitta en lösning.

Allting sker automatiskt och du som kund behöver inget göra.

Var kan jag få information?

Full information samt vanliga frågor och svar hittar du på regeringen.se.

Kategorier

Senaste nytt

Alla nyheter

  • Skövde Energi har ansökt om investeringsstöd via Klimatklivet för produktion av grön vätgas i Skövde

    ”Det är viktigt för oss att vara en möjliggörare för grön omställning. En satsning på vätgas är en avgörande pusselbit som säkrar både arbetstillfällen i Skaraborg och som tar oss mot målet om ett fossilfritt Skövde”, säger Sammy Tanhua, vd Skövde Energi. Ansökan omfattar produktion, distribution och lagring av vätgas. I första steget planeras en 5…

  • Beställ aldrig solceller och/eller batteri innan godkännande från Skövde Energi!

    Antalet solcellsanläggningar ökar i hela Sverige. I och med detta blir det en ökad belastning på elnätet. Många elnätsbolag i Sverige har fått neka installation av fler solceller inom vissa områden på grund av överbelastning. I Skövde har vi sedan tidigare inte behövt neka någon, men nu har det även kommit till oss på Skövde…

  • Viktig info till våra elnätskunder!

    Det har kommit till vår kännedom att våra elnätskunder blir uppringda av företrädare för elhandelsleverantörer. Det är främst nyinflyttade kunder som blivit kontaktade. Uppringaren säger att du måste signera ett slutsteg med dem för att flytten ska bli klar. Signera inte på uppmaning av någon annan! Vi är ett elnätsbolag och du som kund behöver…