​Skövde Energi är kritiska till Västfastigheters satsning på ny energilösning

Västfastigheter avser bygga en geoenergianläggning vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Skövde Energi anser av flera skäl att detta inte är någon bra lösning eftersom den befintliga energilösningen med fjärrvärme ger mindre utsläpp av växthusgaser samt mindre effektbelastning på elnätet.

– Befintlig uppvärmning av sjukhuset görs idag med en bättre lösning sett till klimat och ekonomi, säger vd Sammy Tanhua.

I ett pressmeddelande har Västfastigheter gått ut med att man avser bygga en geoenergianläggning vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Västfastigheter har ansökt om tillstånd att bygga denna anläggning hos Mark- och miljödomstolen, målnummer M2258-20 men inte fått det beviljat. Skövde Energi och Skövde kommun har kommit in med ett remissyttrande i målet. Skövde Energi anser av flera skäl att detta inte är någon bra lösning eftersom befintlig energilösning ger mindre utsläpp av växthusgaser samt mindre effektbelastning på elnätet.

Skövde Energi anser att följande problem är så centrala att Västfastigheter bör svara på dessa för att Mark- och miljödomstolen ska kunna fatta ett välgrundat beslut:

 • Sökande har i sin konsekvensbeskrivning inte beskrivit hur klimatpåverkan jämfört med befintlig lösning (endast fjärrvärme) ser ut. Enligt en rapport från Energiforsk ökar sökandes lösning utsläppen av växthusgaser jämfört med befintlig lösning.
 • Västra Götalandsregionen har som långsiktigt mål att halvera köpt energi, på vilket sätt bidrar detta till det nationella klimatmålet Fossilfritt Sverige?
 • Västfastigheter ökar effektbelastningen på elnätet vilket försämrar möjligheterna för övriga verksamheter i Skövde att elektrifiera sina processer.
 • Hur detta påverkar möjligheterna att nå det nationella miljökvalitetsmålet ”Begränsad miljöpåverkan” redovisas inte i sökandes miljökonsekvensbeskrivning.
 • Enligt SKR är det viktigt med energiutvinning av det avfall som inte kan återvinnas.
 • SKAS ger årligen upphov till cirka 1 000 ton avfall för förbränning i Skövde Energis kraftvärmeverk. Vid förbränningen produceras el och fjärrvärme.
 • Vilka alternativa sätt att hantera sitt avfall ser den sökande, om man ser att den cirkulära lösning med energiåtervinning som finns idag, inte motsvarar de miljömål man satt upp?
 • Samhällsekonomiska lönsamhet – den elbaserade akvifärlösningen kräver en dyr investering trots att det redan finns en miljövänlig lösning som levereras till ett av Sveriges billigaste pris. Hur motiverar man detta?

– Energiomställningen accelererar. Behovet av el i samhället ökar dramatiskt fort just nu. Det är stora svårigheter att få fram den el som krävs för omställningen av industri- och transportsektorn. Att använda el för uppvärmning när fjärrvärmen finns tillgänglig blir därför ur ett systemperspektiv väldigt fel. Det här är en viktig fråga utifrån det nationella klimatmålet Fossilfritt Sverige som framhåller vikten av systemperspektiv och att undvika suboptimeringar av enskilda fastigheter, säger Sammy Tanhua.

Om målet
Mer information om målet M2258-20 finns att hämta hos Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt.

Kategorier

 • Okategoriserade
 • Senaste nytt

  Alla nyheter

  • Skövde Energi behåller högsta betyg i kundnöjdhet

   Mycket väl godkänd blev resultatet för Skövde Energi i den senaste kundundersökningen och bolaget behåller högsta betyg i kundnöjdhet. Skövde Energi genomför kundundersökningen vartannat år. Den görs av en oberoende aktör och kunderna som tillfrågas är slumpmässigt utvalda. Kundundersökningen består av intervjuer där kunden kan ranka hur nöjd hen är, och det finns också möjlighet…

  • Skövde Energi lanserar en egen app!

   Vi är stolta över att presentera vår efterlängtade app. Nu kan du enkelt och smidigt Vi på Skövde Energi är övertygade om att framtiden är hållbar, smart och full av möjligheter. Var med oss på resan mot en grönare framtid och ladda ner Skövde Energi-Appen nu! Det är dags att sätta kraften i dina händer.

  • Just nu är det högt tryck för elnätsärende

   Trycket är högt just nu på inkomna för- och färdiganmälningar. I bästa fall klarar vi av att svara på ärendena inom en vecka. Men vänligen räkna med minst 14 dagar innan vi hinner svara. Så var ute i god tid med att lämna in din anmälan till oss.

  Ditt sökresultat

  Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.