​Skövde Energi är kritiska till Västfastigheters satsning på ny energilösning

Västfastigheter avser bygga en geoenergianläggning vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Skövde Energi anser av flera skäl att detta inte är någon bra lösning eftersom den befintliga energilösningen med fjärrvärme ger mindre utsläpp av växthusgaser samt mindre effektbelastning på elnätet.

– Befintlig uppvärmning av sjukhuset görs idag med en bättre lösning sett till klimat och ekonomi, säger vd Sammy Tanhua.

I ett pressmeddelande har Västfastigheter gått ut med att man avser bygga en geoenergianläggning vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Västfastigheter har ansökt om tillstånd att bygga denna anläggning hos Mark- och miljödomstolen, målnummer M2258-20 men inte fått det beviljat. Skövde Energi och Skövde kommun har kommit in med ett remissyttrande i målet. Skövde Energi anser av flera skäl att detta inte är någon bra lösning eftersom befintlig energilösning ger mindre utsläpp av växthusgaser samt mindre effektbelastning på elnätet.

Skövde Energi anser att följande problem är så centrala att Västfastigheter bör svara på dessa för att Mark- och miljödomstolen ska kunna fatta ett välgrundat beslut:

 • Sökande har i sin konsekvensbeskrivning inte beskrivit hur klimatpåverkan jämfört med befintlig lösning (endast fjärrvärme) ser ut. Enligt en rapport från Energiforsk ökar sökandes lösning utsläppen av växthusgaser jämfört med befintlig lösning.
 • Västra Götalandsregionen har som långsiktigt mål att halvera köpt energi, på vilket sätt bidrar detta till det nationella klimatmålet Fossilfritt Sverige?
 • Västfastigheter ökar effektbelastningen på elnätet vilket försämrar möjligheterna för övriga verksamheter i Skövde att elektrifiera sina processer.
 • Hur detta påverkar möjligheterna att nå det nationella miljökvalitetsmålet ”Begränsad miljöpåverkan” redovisas inte i sökandes miljökonsekvensbeskrivning.
 • Enligt SKR är det viktigt med energiutvinning av det avfall som inte kan återvinnas.
 • SKAS ger årligen upphov till cirka 1 000 ton avfall för förbränning i Skövde Energis kraftvärmeverk. Vid förbränningen produceras el och fjärrvärme.
 • Vilka alternativa sätt att hantera sitt avfall ser den sökande, om man ser att den cirkulära lösning med energiåtervinning som finns idag, inte motsvarar de miljömål man satt upp?
 • Samhällsekonomiska lönsamhet – den elbaserade akvifärlösningen kräver en dyr investering trots att det redan finns en miljövänlig lösning som levereras till ett av Sveriges billigaste pris. Hur motiverar man detta?

– Energiomställningen accelererar. Behovet av el i samhället ökar dramatiskt fort just nu. Det är stora svårigheter att få fram den el som krävs för omställningen av industri- och transportsektorn. Att använda el för uppvärmning när fjärrvärmen finns tillgänglig blir därför ur ett systemperspektiv väldigt fel. Det här är en viktig fråga utifrån det nationella klimatmålet Fossilfritt Sverige som framhåller vikten av systemperspektiv och att undvika suboptimeringar av enskilda fastigheter, säger Sammy Tanhua.

Om målet
Mer information om målet M2258-20 finns att hämta hos Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt.

Kategorier

 • Skövde Energi
 • Senaste nytt

  Alla nyheter

  • Skövde Energi söker administratör inom elnät

   Hos oss får du arbeta med engagerade och härliga kollegor i en bransch som ständigt utvecklas och satsar för framtiden. Här är du med och bygger en hållbar framtid med energilösningar som gynnar både människa och miljö! Vi söker dig som är strukturerad, driven och hjälpsam. Du bör ha en god kommunikativ förmåga i både…

  • Nu söker vi distributionselektriker

   Tycker du att det är viktigt att ditt arbete faktiskt gör skillnad? Vill du vara en del i Sveriges omställning och bygga en hållbar framtid med trygga och långsiktiga energilösningar som gynnar både människa och miljö? På Skövde Energi förser vi boende och företag i kommunen med hållbar energi. Vi ansvarar för elnätsdistribution inom Skövde…

  • Mattias Karlsson Affärsområdeschef Elnät berättar mer om driftstörningar på elnätet.

   Skövdes elnät är till allra största delen nedgrävt och där ligger ledningar nästan överallt i marken. De är driftstörningar vi haft i år. De beror framförallt på kabelbrott som orsakar av grävskador. Det är viktigt att göra en ledningskoll om du ska gräva. Både om du ska gräva hemma för ett altanbygge eller om du…

  Ditt sökresultat

  Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.