Lövängsverket

Fjärrvärmenätet

Lövängsverket

Lövängsverket är vår fastbränsleanläggning som är belägen vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Anläggningen byggdes 1970 och har sedan dess byggts ut i olika etapper.

Anläggningen består av två biobränslebränslepannor av typen fluidiserande bädd, vilka är försedda med utrustning för rökgaskondensering. Två stycken oljepannor används som reserv vid haverier eller driftstörningar på biobränslepannorna.

Biobränslepannor

Panna 3 som installerades 1999 är av fabrikatet Foster Wheeler typ FW43-20. Förbränningsugnen är av typen fluidiserande bädd. Anläggningen är dimensionerad för en tillförd bränsleeffekt av ca 22,5 MW, motsvarande ca 20 MW avgiven effekt. Rökgaserna från pannan avleds via elektrofilter av fabrikat Clean Air till en rökgaskondenseringsanläggning varvid ytterligare ca 6 MW erhålls vid full panneffekt. Efter kondensorn avleds rökgaserna via en 85 m hög skorsten.

Panna 4 byggdes 1993 om till en fluidiserande bädd är av fabrikat Generator typ Eckrohr HVF-23. Anläggningen är dimensionerad för en tillförd bränsleeffekt av ca 22,5 MW, motsvarande ca 20 MW avgiven effekt. Rökgaserna från pannan avleds via elektrofilter av fabrikat Svenska Fläkt till en rökgaskondenseringsanläggning ur vilken ytterligare ca 6 MW erhålls vid full panneffekt. Efter kondensorn avleds rökgaserna via en 85 m hög skorsten.

Bränslet

Bränslet, flisen, kommer från närområdet och vid full last förbrukas cirka 50 m3/flis per timme. Flisen tippas i en 1700 m3 stor bränsleficka och transporteras sedan via transportörer och bränsleskruvar till pannan. Bränslet brinner i pannan vid en temperatur av ca 850 °C. Hetvattnet från pannorna värmeväxlas och led ut till fjärrvärmenätet.

Lövängsverket

Ackumulatortank

Behovet av fjärrvärme varierar under dygnet och veckan. Utnyttjande av en fjärrvärmeackumulator möjliggör att produktionen kan flyttas i tiden.

Till exempel kan man upprätthålla en hög värmeproduktion under natten och släppa ut den lagrade värmen under morgontoppen.

Ackumulatortanken byggdes 2004 och har en volym på 4 500 m3 vilket motsvarar ett värmeinnehåll på cirka 200 MWh.

Våra fjärrvärmeanläggningar

Se alla anläggningar

Skövde Tätort

Skövde tätort

Fjärrvärmenätet sträcker sig från Södra Ryd i norr till Hentorp i söder, Trädgårdsstaden i öster och Karlsro i väster.

Skultorp

Skultorp

Produktion med biobränsle och träbriketter. Här finns även en oljepanna för reserv- och spetslast.

Tidan

En panncentral som består av en pelletseldad panna samt en reserv- och spetslastanläggning som eldar olja.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.