Engångskostnad byggplint

Vid nyanslutning av tillfällig anläggning debiteras en engångskostnad som grundas på servissäkringens storlek enligt tabell, moms tillkommer.

Dessa priser gäller från 2023-01-01 och tillsvidare.

MätarsäkringEngångskostnad
16 – 63 A3 100 kr
80 A och uppåt5 400 kr

Tidsgränsen för en tillfällig elnätsanslutning är maximalt ett år då kablar ovan mark är en stor elsäkerhetsrisk. Om den tillfälliga anslutningen fortfarande behövs efter ett år kan den förlängas, efter medgivande från Skövde Energi.