Hållbarhetslagen

Våra förbränningsanläggningar Värmekällan, Lövängsverket och Panncentralen VC3 omfattas av lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Det innebär att de biobränslen som vi använder på dessa anläggningar ska uppfylla vissa krav för att anses hållbara.

Vi har rutiner för att kontrollera att de uppsatta kriterierna uppfylls och som ett bevis på detta har vi hållbarhetsbesked från Energimyndigheten.

I tabellen nedan finns en sammanställning över de biobränslen som vi använder på de aktuella anläggningarna, tillsammans med uppgift om råvarans ursprungsland. Uppgifterna bygger den årliga rapporteringen som vi gör till Energimyndigheten.

BränsleUrsprungsland 2022
Biodisel RMESverige, Danmark, Tyskland
Bioolja MFAArgentina, Belgien, Egypten, Frankrike, Indonesien, Italien, Nederländerna, Spanien, Tyskland och Österrike.
Flis (Bark, GROT, Stamved,  RT)Sverige
HushållsavfallSverige
VerksamhetsavfallSverige, Tyskland

Vill du läsa mer om hållbarhetslagen finner du detta på Energimyndighetens hemsida.