Skövde Energi behåller högsta betyg i kundnöjdhet

Mycket väl godkänd blev resultatet för Skövde Energi i den senaste kundundersökningen och bolaget behåller högsta betyg i kundnöjdhet.

Skövde Energi genomför kundundersökningen vartannat år. Den görs av en oberoende aktör och kunderna som tillfrågas är slumpmässigt utvalda. Kundundersökningen består av intervjuer där kunden kan ranka hur nöjd hen är, och det finns också möjlighet att lämna kommentarer.

– Kundundersökningen är ett viktigt verktyg för oss. Den hjälper oss att se vad vi gör bra och vad vi behöver bli bättre på, säger Åsa Holmqvist Ekman, kommunikationschef på Skövde Energi.

Den senaste undersökningen genomfördes under mars och april i år. Skövde Energis index landar inom spannet för Mycket väl godkänd, vilket är det högsta betyget man kan få och ger en ranking på plats 10 av 90 energibolag i Sverige.

Allra bäst resultat får bolaget kring frågor om leveranssäkerhet, förtroende, bemötande, kompetens och tillgänglighet.

– Det är väldigt roligt att vi har lyckats bibehålla de goda resultaten även i utmanande tider. Vi ser att kundnöjdheten går ner för många andra energibolag och då är det extra glädjande att vi behåller vårt fina resultat, säger Åsa.

Att bli mer synliga för sina kunder och jobba ännu mer med kommunikation och återkoppling är två exempel på områden där man vill fortsätta att förbättra sig. En utveckling av hemsidan har redan skett och dessutom har bolaget just lanserat en ny app.

– Vi vill tacka alla som har bidragit med sina åsikter och synpunkter i undersökningen. Era svar är väldigt värdefulla för oss, säger Åsa.

Kundundersökningen i korthet

• 561 personer svarade

• Supportföretaget TMJ Group frågade

• Skövde Energis totala index blev 77,17

• Indexnivån motsvarar betyget Mycket väl godkänt

• Skövde Energi rankas på plats 10 av 90 energibolag i Sverige som genomför Supportföretagets mätningar

Kundnöjdhetsindex mäts på följande områden

• Spontan uppfattning

• Tillgänglighet

• Bemötande

• Kompetens

• Tydlighet i besked/svar

• Leveranssäkerhet/hjälp vid störning

• Hemsida

• Klagomålshantering

• Fakturaförståelse

• Prisvärdhet

Kategorier

Senaste nytt

Alla nyheter

  • Beställ aldrig solceller och/eller batteri innan godkännande från Skövde Energi!

    Antalet solcellsanläggningar ökar i hela Sverige. I och med detta blir det en ökad belastning på elnätet. Många elnätsbolag i Sverige har fått neka installation av fler solceller inom vissa områden på grund av överbelastning. I Skövde har vi sedan tidigare inte behövt neka någon, men nu har det även kommit till oss på Skövde…

  • Vi söker en Chef för Teknik och affärsutveckling

    För att möta framtida utveckling inom bolaget söker vi nu en Chef för Teknik och affärsutveckling med fokus på affärsutveckling inom kraftvärme. Vill bli en del av ett tryggt bolag i en samhällsviktig verksamhet med höga mål för att trygga hållbara energilösningar? Då har vi tjänsten för dig! Arbetsuppgifter Ta chansen att bli en nyckelspelare…

  • Vi söker en Chef för fjärrvärmenät och distribution

    På Skövde Energi är vi stolta över att vara en pålitlig energileverantör och en drivande kraft för hållbar utveckling i Skövde och regionen. Vi levererar el, fjärrvärme och fjärrkyla med fokus på förnybar energi och energieffektiva lösningar. Vårt engagemang sträcker sig bortom energiproduktion; vi har en ledande position inom omställningen till ett fossilfritt samhälle i…