Miljöskyddsärende i Skövde

Skövde Energi AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för bolagets befintliga biooljeeldade pannor (VC3) placerade inom Volvo Powertrain AB:s industriområde i Skövde. Med anledning av att pannorna vid VC3 tidigare ingick i Volvo Powertrains miljötillstånd samt att Skövde Energi sedan 2019 tagit över verksamhetsansvaret för pannorna samt låtit ersätta en av de äldre oljepannorna med två stycken mindre biooljepannor har bolaget ålagts att ansöka om miljötillstånd för verksamheten. Ansökan kommer innebära tillstånd till befintlig oljeeldad förbränningsanläggning, belägen inom fastigheten Penta 8, dimensionerad för en total installerad tillförd effekt av högst 49,8 MW.

För de som är intresserade av företagets verksamhet och vill ha ytterligare information i ärendet finns samrådsunderlaget att ladda ned här nedan.
Därutöver finns möjlighet att kontakta företaget för frågor eller lämna synpunkter under perioden 13 december 2021 till 7 januari 2022.

Kontaktperson: Kent Täng
Adress: Skövde Energi AB
Energivägen 1
541 36 Skövde
Tel: 0500-49 95 45
E-post: kent.tang@skovdeenergi.se

Kategorier

 • Skövde Energi
 • Senaste nytt

  Alla nyheter

  • Villkorade avtal för inmatning från 2024

   Alla kunder som kommer att vara potentiella inmatningskunder måste från 2024 vara medvetna om att elanläggningen under vissa tider måste styras ned för att avbryta eller minska inmatning till elnätet. Från 2024 finns det ett regelverk som gör det möjligt för elnätsföretag att skriva villkorade avtal med kunder för både uttag och inmatning av effekt.…

  • Mina sidor

   Nu kan du logga in på Mina Sidor igen. Idag 24 april mellan 13:30- 14:30 hade vi ett teknisk fel på Mina Sidor som gör att det inte är möjligt att logga in. Vi jobbar på att få igång det så snart som möjligt. Vi hjälper dig gärna på telefon och mejl under tiden.

  • Uppdatering av appen klar!

   Nu kan du logga in som vanligt i appen igen. Idag 24 april kommer appens bakgrundmiljö att uppdateras och det kommer inte vara möjligt att komma åt appen mellan klockan 13:00-16:00. Under tiden kan du logga in på Mina sidor om du vill se din förbrukning.

  Ditt sökresultat

  Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.