Miljöskyddsärende i Skövde

Skövde Energi AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för bolagets befintliga biooljeeldade pannor (VC3) placerade inom Volvo Powertrain AB:s industriområde i Skövde. Med anledning av att pannorna vid VC3 tidigare ingick i Volvo Powertrains miljötillstånd samt att Skövde Energi sedan 2019 tagit över verksamhetsansvaret för pannorna samt låtit ersätta en av de äldre oljepannorna med två stycken mindre biooljepannor har bolaget ålagts att ansöka om miljötillstånd för verksamheten. Ansökan kommer innebära tillstånd till befintlig oljeeldad förbränningsanläggning, belägen inom fastigheten Penta 8, dimensionerad för en total installerad tillförd effekt av högst 49,8 MW.

För de som är intresserade av företagets verksamhet och vill ha ytterligare information i ärendet finns samrådsunderlaget att ladda ned här nedan.
Därutöver finns möjlighet att kontakta företaget för frågor eller lämna synpunkter under perioden 13 december 2021 till 7 januari 2022.

Kontaktperson: Kent Täng
Adress: Skövde Energi AB
Energivägen 1
541 36 Skövde
Tel: 0500-49 95 45
E-post: kent.tang@skovdeenergi.se

Kategorier

Senaste nytt

Alla nyheter

  • Beställ aldrig solceller och/eller batteri innan godkännande från Skövde Energi!

    Antalet solcellsanläggningar ökar i hela Sverige. I och med detta blir det en ökad belastning på elnätet. Många elnätsbolag i Sverige har fått neka installation av fler solceller inom vissa områden på grund av överbelastning. I Skövde har vi sedan tidigare inte behövt neka någon, men nu har det även kommit till oss på Skövde…

  • Vi söker en Chef för Teknik och affärsutveckling

    För att möta framtida utveckling inom bolaget söker vi nu en Chef för Teknik och affärsutveckling med fokus på affärsutveckling inom kraftvärme. Vill bli en del av ett tryggt bolag i en samhällsviktig verksamhet med höga mål för att trygga hållbara energilösningar? Då har vi tjänsten för dig! Arbetsuppgifter Ta chansen att bli en nyckelspelare…

  • Vi söker en Chef för fjärrvärmenät och distribution

    På Skövde Energi är vi stolta över att vara en pålitlig energileverantör och en drivande kraft för hållbar utveckling i Skövde och regionen. Vi levererar el, fjärrvärme och fjärrkyla med fokus på förnybar energi och energieffektiva lösningar. Vårt engagemang sträcker sig bortom energiproduktion; vi har en ledande position inom omställningen till ett fossilfritt samhälle i…