Vindkraft

Vindkraftverk

Skövde Energi invigde sitt första vindkraftverk 2011 i vindkraftparken Horshaga i Skara kommun.

Vindkraftparken består av två vindkraftverk på en effekt av 2 MW vardera. Detta ger att vindkraftsparken beräknas producera omkring 11 GWh el, vilket motsvarar hushållsel till cirka 2 200 hushåll.

För miljövänlig energiproduktion får Skövde Energi AB även äga anläggningar utanför Skövde kommun. Genom att producera miljövänlig vindkraftsel bidrar vi till att ytterligare reducera utsläpp av växthusgaser.

Det andra verket i vindkraftsparken ägs av Jula Logistics AB, Wassen i Skara AB, Thomas Andersson Holding AB i Stenstorp samt Per Magnusson, Axvall.