Taxa fjärrvärme 2023 exklusive moms

Gäller från och med den 1 januari 2023. Kostnad angiven exklusive moms.

Alt nrGällandeFast kostnad
kr/år
Effektkostnad
kr/kW år
Energikostnad
kr/MWh
Period
SmåhustaxaEn- och två-
bostadshus
3 196 kr0473 krjan-dec
EffekttaxaÖvriga anläggningar0934 kr376 kr
275 kr
160 kr
275 kr
376 kr
jan, feb, mars
april, maj
juni, juli, aug
sept, okt
nov, dec

Småhustaxan (S) följer taxeringskod för fastigheten.

Prispolicy

På Skövde Energi strävar vi efter affärsmässig samhällsnytta – en balans mellan aspekterna ekonomi, leveranssäkerhet och miljö. Detta beskriver vi i vår prispolicy.

Effekttaxa

Effekttaxan har ett differentierat energipris över året, se tabell ovan.

Effekten som ligger till grund för effektkostnaden, fastställs för varje enskild anläggning(ej småhus) genom beräkning där man tittar på den högsta dygnseffekten under året.

Effekt för år 2023 kommer att beräknas utifrån ett medelvärde av maxeffekterna för år 2020, 2021 och 2022

Justering av effekten görs av Skövde Energi varje år. Justering sker dock endast om avvikelsen från tidigare värde överstiger 5%.

Debitering

Småhus (en- och tvåbostadshus)  debiteras per kvartal men det går att få månadsfaktura om du önskar detta.

För övriga fastigheter sker debitering varje månad.

Leveransgränsen går normalt omedelbart innanför byggnaders och anläggningars grundmur. Skövde Energi äger avstängningsventilerna och utrustning för bestämning av värmeförbrukning.

Övrigt

Skövde Energi AB reserverar sig mot eventuella ändringar avseende skatter och moms.

Avtalet för fjärrvärmeleveransen gäller tills vidare. Skulle du någon gång i framtiden vilja ändra uppvärmningsform är uppsägningstiden tre månader.

Prisjustering ska du som kund meddelas 60 dagar före en eventuell prisändring enligt fjärrvärmelagen.

De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, del för näringsidkare och del för konsumenter.