Elproduktion

Vi jobbar med att producera el på ett miljövänligt sätt. Vi producerar el samtidigt som värme i kraftvärmeverken på Värmekällan samt har vindkraftverk utanför Skara.

Elmarknaden i dag är global vilket gör att vår förnybara el bidrar till att minska fossil elproduktion även i andra länder