Vi firar skyddsombudets dag

Idag är det skyddsombudets dag, något vi vill uppmärksamma och fira! Vi har intervjuat Skövde Energis skyddsombud och en av våra chefer. Varför blir man skyddsombud och vad gör man egentligen?

Bild på Skövde Energis två skyddsombud.

På Skövde Energi har vi två skyddsombud, Patrik Galle och Tom Aava. De har jobbat som skyddsombud i tre respektive tio år.

Varför blir man skyddsombud och hur går det till?

Vi gör det för att bidra till vår egen och våra arbetskamraters arbetsmiljö. Det är en viktig fråga där alla behövs.

Skyddsombuden väljs via en facklig organisation, men man måste inte vara fackligt ansluten för att kunna ta uppdraget. Det är alltså inte arbetsgivaren som utser skyddsombud.

När man är vald anmäler man sig till utbildning via den fackliga organisationen. Efter grundutbildningen finns det vidareutbildningar att gå.

Vad gör man som skyddsombud?

Vi pratar med våra arbetskamrater och tar in deras synpunkter och svarar på frågor kring arbetsmiljö. Att genomföra skyddsronder tillsammans med chef, vara med på riskbedömningar och årlig utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet är andra exempel på uppgifter. Som skyddsombud sitter vi också med i arbetsmiljörådet som är Skövde Energis skyddskommitté.

Hur fungerar samarbetet med cheferna?

Det fungerar bra. Det finns ett intresse för arbetsmiljöfrågor och ett engagemang från cheferna.

Vad är det bästa med att arbeta som skyddsombud på Skövde Energi?

Det är intressant eftersom vi får insyn i flera verksamheter och får träffa kollegor som vi inte arbetar med annars. Att vi kan se att brister åtgärdas, att det blir förbättringar och att vi kan vara med och påverka.

Vad säger en av våra chefer?

Det är jättebra att ha ett skyddsombud som kan verksamheten, men det skulle också kunna vara bra att någon som inte jobbar i miljön dagligen som kan komma in med nya ögon. Det bästa med att ha med ett skyddsombud i arbetsmiljöarbetet är att man får ta del av skyddsombudets kunskap. Det viktigaste i relationen mellan skyddsombud och chef är att det finns öppenhet och förtroende, säger Roger Björnberg, bränslechef på Skövde Energi

Kategorier

Senaste nytt

Alla nyheter

  • Beställ aldrig solceller och/eller batteri innan godkännande från Skövde Energi!

    Antalet solcellsanläggningar ökar i hela Sverige. I och med detta blir det en ökad belastning på elnätet. Många elnätsbolag i Sverige har fått neka installation av fler solceller inom vissa områden på grund av överbelastning. I Skövde har vi sedan tidigare inte behövt neka någon, men nu har det även kommit till oss på Skövde…

  • Vi söker en Chef för Teknik och affärsutveckling

    För att möta framtida utveckling inom bolaget söker vi nu en Chef för Teknik och affärsutveckling med fokus på affärsutveckling inom kraftvärme. Vill bli en del av ett tryggt bolag i en samhällsviktig verksamhet med höga mål för att trygga hållbara energilösningar? Då har vi tjänsten för dig! Arbetsuppgifter Ta chansen att bli en nyckelspelare…

  • Vi söker en Chef för fjärrvärmenät och distribution

    På Skövde Energi är vi stolta över att vara en pålitlig energileverantör och en drivande kraft för hållbar utveckling i Skövde och regionen. Vi levererar el, fjärrvärme och fjärrkyla med fokus på förnybar energi och energieffektiva lösningar. Vårt engagemang sträcker sig bortom energiproduktion; vi har en ledande position inom omställningen till ett fossilfritt samhälle i…