Skövde Energi har ansökt om investeringsstöd via Klimatklivet för produktion av grön vätgas i Skövde

”Det är viktigt för oss att vara en möjliggörare för grön omställning. En satsning på vätgas är en avgörande pusselbit som säkrar både arbetstillfällen i Skaraborg och som tar oss mot målet om ett fossilfritt Skövde”, säger Sammy Tanhua, vd Skövde Energi.

Ansökan omfattar produktion, distribution och lagring av vätgas. I första steget planeras en 5 MW elektrolysör och en produktionsvolym på 775 352 kg vätgas per år vid en 100% användningsgrad. Vätgasen ska produceras med hjälp av förnybar el från elnätet enligt ett PPA (Power Purchase Agreement) som uppfyller alla kriterier för förnybar vätgas i elområde 3. Elektrolysören planeras att byggas på fastigheten Skövde 5:241 intill Skövde Energis kontor på Energivägen.

”Var femte person som jobbar inom industrin i Sverige är anställd i ett företag i Västra Götaland. Den fortsatta utvecklingen i vår region är avgörande för hela AB Sverige. Nu har vi möjligheten att bygga konkurrenskraft kring omställningen av energisystemet genom att satsa på vätgas”, säger Katarina Jonsson, styrelseordförande Skövde Energi.

”Vätgas är en utmärkt energibärare som kan bidra med flera nyttor i ett fossilfritt energisystem. Intresset för vätgas är stort i Europa. Det är viktigt för såväl Sveriges som Skaraborgs konkurrenskraft att utveckla en strategi för utbyggnad av denna infrastruktur.”, säger Sammy Tanhua.

Svar på ansökan väntas under hösten 2024.

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Investeringsstödet gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Stödet går till olika typer av investeringar som ger hög klimatnytta och kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Kategorier

Senaste nytt

Alla nyheter

  • Beställ aldrig solceller och/eller batteri innan godkännande från Skövde Energi!

    Antalet solcellsanläggningar ökar i hela Sverige. I och med detta blir det en ökad belastning på elnätet. Många elnätsbolag i Sverige har fått neka installation av fler solceller inom vissa områden på grund av överbelastning. I Skövde har vi sedan tidigare inte behövt neka någon, men nu har det även kommit till oss på Skövde…

  • Vi söker en Chef för Teknik och affärsutveckling

    För att möta framtida utveckling inom bolaget söker vi nu en Chef för Teknik och affärsutveckling med fokus på affärsutveckling inom kraftvärme. Vill bli en del av ett tryggt bolag i en samhällsviktig verksamhet med höga mål för att trygga hållbara energilösningar? Då har vi tjänsten för dig! Arbetsuppgifter Ta chansen att bli en nyckelspelare…

  • Vi söker en Chef för fjärrvärmenät och distribution

    På Skövde Energi är vi stolta över att vara en pålitlig energileverantör och en drivande kraft för hållbar utveckling i Skövde och regionen. Vi levererar el, fjärrvärme och fjärrkyla med fokus på förnybar energi och energieffektiva lösningar. Vårt engagemang sträcker sig bortom energiproduktion; vi har en ledande position inom omställningen till ett fossilfritt samhälle i…