Kommer elen räcka till i Skövde?

Vi använder allt mer el i Sverige. Under vintern och våren har flera mörka budskap om hotande effektbrist som kan få Sverige att stanna, kommunicerats brett i media. Problematiken är inte isolerad till storstadsregionerna utan även Skövde kan drabbas. Fjärrvärme kan spela en avgörande roll för att undvika effektbrist och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle.

Det produceras idag tillräcklig mängd el i Sverige och vi kan i de allra flesta fall importera mer om det krävs. Men om bara några år kan läget vara annorlunda och elbristen nära. Det stora problemet just nu är att elnäten inte har kapacitet att föra elen vidare dit den behövs. I städer som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala börjar effektbristen bli akut. Det leder till att kommuner i de här områdena kan tvingas välja mellan att låta nya industrier att etablera sig eller att bygga ut bostadsområden. Det är lätt att tänka att frågan är ett storstadsproblem, det kan väl ändå inte beröra Skövde?

Faktum är att det kan vara närmre oss än vi tror. Skövde Energis elnät tangerar den abonnerade effekten, särskilt under den kalla årstiden. ”Vi för dialog med regionnätsägaren Vattenfall om våra möjligheter att öka den abonnerade effekten men vi får tydliga signaler på att de också har brister i kapacitet. Därmed har vi inga garantier att vi kan öka vår abonnerade effekt i den utsträckning som behövs för Skövdes framtida tillväxt”, berättar Mattias Lång, nätchef på Skövde Energi.

Till stor del beror det ökade behovet av effekt i Sverige på den pågående elektrifieringen av industri- och transportsektorn. I den takt som fordonsparken utvecklas mot att vara eldriven kommer det att innebära stora problem med att till exempel installera elbilsladdning i motsvarande takt, om vi inte också skapar det effektutrymme som krävs.

Utöver elbilsladdning och nya datahallar ser vi också att el används i hög utsträckning för att värma upp fastigheter, i form av värmepumpar och andra eldrivna lösningar. Ett exempel som kommer ha stor betydelse för Skövde är sjukhusets ambitioner att konvertera stora delar av sitt uppvärmningsbehov från fjärrvärme till eldrivna system.

”Det är väldigt olyckligt att vi i en stad som Skövde där vi har både billig och klimatsmart fjärrvärme, ska behöva belasta elnätet med eldrivna utrustningar för uppvärmning av fastigheter. Detta kommer på sikt att leda till att kapaciteten i elnätet inte räcker till där el är det enda alternativet”, säger Sammy Tanhua, vd på Skövde Energi. ”Här behöver vi ta ett större gemensamt ansvar för hela energisystemet och inte bara titta på optimeringen av enskilda fastigheter”, fortsätter han.

Fjärrvärme alltså, hur kan den bidra till att lösa en så här komplex fråga?

”Faktum är att vi har potential att minska trycket på elnätet med 20 – 30% bara genom att utnyttja fjärrvärmesystemet i Skövde mer. Det skulle ge oss betydligt bättre marginaler för tillväxt och elektrifiering av andra applikationer. Dessutom skulle vi kunna öka tillgängligheten och drifttimmarna på våra el-turbiner i panncentralerna, vilket i sig ger ett positivt tillskott av el i det lokala nätet”, förklarar Sammy.

Fjärrvärme är bevisligen ett mycket effektivt sätt att värma upp hus och fastigheter. Det är enkelt, driftsäkert och en resurseffektiv energikälla som använder restprodukter som avfall och flis som annars skulle gått förlorade. Som fin bonus är fjärrvärmen också klimatsmart och bidrar till att undvika att över 100 000 ton koldioxid släpps ut i Skövde varje år samtidigt som den frigör effekt på elnätet. Argument som är svåra att säga emot.

Skövde Energi arbetar nu intensivt med olika scenarion och en strategi för hur hotet om effektbrist kan hanteras. Vidare arbetar bolaget med att se över prismodellerna både för elnät och fjärrvärme för att skapa incitament för kunderna att sänka sin topp-effekt.

”Vi arbetar alltid med Skövdes och våra kunders bästa för ögonen. Vi ska göra allt vi kan för att hitta lösningar på de här utmanade frågorna och bidra till en hållbar framtid” avslutar Sammy.

Kategorier

Senaste nytt

Alla nyheter

  • Beställ aldrig solceller och/eller batteri innan godkännande från Skövde Energi!

    Antalet solcellsanläggningar ökar i hela Sverige. I och med detta blir det en ökad belastning på elnätet. Många elnätsbolag i Sverige har fått neka installation av fler solceller inom vissa områden på grund av överbelastning. I Skövde har vi sedan tidigare inte behövt neka någon, men nu har det även kommit till oss på Skövde…

  • Vi söker en Chef för Teknik och affärsutveckling

    För att möta framtida utveckling inom bolaget söker vi nu en Chef för Teknik och affärsutveckling med fokus på affärsutveckling inom kraftvärme. Vill bli en del av ett tryggt bolag i en samhällsviktig verksamhet med höga mål för att trygga hållbara energilösningar? Då har vi tjänsten för dig! Arbetsuppgifter Ta chansen att bli en nyckelspelare…

  • Vi söker en Chef för fjärrvärmenät och distribution

    På Skövde Energi är vi stolta över att vara en pålitlig energileverantör och en drivande kraft för hållbar utveckling i Skövde och regionen. Vi levererar el, fjärrvärme och fjärrkyla med fokus på förnybar energi och energieffektiva lösningar. Vårt engagemang sträcker sig bortom energiproduktion; vi har en ledande position inom omställningen till ett fossilfritt samhälle i…