Kommer elen räcka till i Skövde?

Vi använder allt mer el i Sverige. Under vintern och våren har flera mörka budskap om hotande effektbrist som kan få Sverige att stanna, kommunicerats brett i media. Problematiken är inte isolerad till storstadsregionerna utan även Skövde kan drabbas. Fjärrvärme kan spela en avgörande roll för att undvika effektbrist och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle.

Det produceras idag tillräcklig mängd el i Sverige och vi kan i de allra flesta fall importera mer om det krävs. Men om bara några år kan läget vara annorlunda och elbristen nära. Det stora problemet just nu är att elnäten inte har kapacitet att föra elen vidare dit den behövs. I städer som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala börjar effektbristen bli akut. Det leder till att kommuner i de här områdena kan tvingas välja mellan att låta nya industrier att etablera sig eller att bygga ut bostadsområden. Det är lätt att tänka att frågan är ett storstadsproblem, det kan väl ändå inte beröra Skövde?

Faktum är att det kan vara närmre oss än vi tror. Skövde Energis elnät tangerar den abonnerade effekten, särskilt under den kalla årstiden. ”Vi för dialog med regionnätsägaren Vattenfall om våra möjligheter att öka den abonnerade effekten men vi får tydliga signaler på att de också har brister i kapacitet. Därmed har vi inga garantier att vi kan öka vår abonnerade effekt i den utsträckning som behövs för Skövdes framtida tillväxt”, berättar Mattias Lång, nätchef på Skövde Energi.

Till stor del beror det ökade behovet av effekt i Sverige på den pågående elektrifieringen av industri- och transportsektorn. I den takt som fordonsparken utvecklas mot att vara eldriven kommer det att innebära stora problem med att till exempel installera elbilsladdning i motsvarande takt, om vi inte också skapar det effektutrymme som krävs.

Utöver elbilsladdning och nya datahallar ser vi också att el används i hög utsträckning för att värma upp fastigheter, i form av värmepumpar och andra eldrivna lösningar. Ett exempel som kommer ha stor betydelse för Skövde är sjukhusets ambitioner att konvertera stora delar av sitt uppvärmningsbehov från fjärrvärme till eldrivna system.

”Det är väldigt olyckligt att vi i en stad som Skövde där vi har både billig och klimatsmart fjärrvärme, ska behöva belasta elnätet med eldrivna utrustningar för uppvärmning av fastigheter. Detta kommer på sikt att leda till att kapaciteten i elnätet inte räcker till där el är det enda alternativet”, säger Sammy Tanhua, vd på Skövde Energi. ”Här behöver vi ta ett större gemensamt ansvar för hela energisystemet och inte bara titta på optimeringen av enskilda fastigheter”, fortsätter han.

Fjärrvärme alltså, hur kan den bidra till att lösa en så här komplex fråga?

”Faktum är att vi har potential att minska trycket på elnätet med 20 – 30% bara genom att utnyttja fjärrvärmesystemet i Skövde mer. Det skulle ge oss betydligt bättre marginaler för tillväxt och elektrifiering av andra applikationer. Dessutom skulle vi kunna öka tillgängligheten och drifttimmarna på våra el-turbiner i panncentralerna, vilket i sig ger ett positivt tillskott av el i det lokala nätet”, förklarar Sammy.

Fjärrvärme är bevisligen ett mycket effektivt sätt att värma upp hus och fastigheter. Det är enkelt, driftsäkert och en resurseffektiv energikälla som använder restprodukter som avfall och flis som annars skulle gått förlorade. Som fin bonus är fjärrvärmen också klimatsmart och bidrar till att undvika att över 100 000 ton koldioxid släpps ut i Skövde varje år samtidigt som den frigör effekt på elnätet. Argument som är svåra att säga emot.

Skövde Energi arbetar nu intensivt med olika scenarion och en strategi för hur hotet om effektbrist kan hanteras. Vidare arbetar bolaget med att se över prismodellerna både för elnät och fjärrvärme för att skapa incitament för kunderna att sänka sin topp-effekt.

”Vi arbetar alltid med Skövdes och våra kunders bästa för ögonen. Vi ska göra allt vi kan för att hitta lösningar på de här utmanade frågorna och bidra till en hållbar framtid” avslutar Sammy.

Kategorier

 • Uncategorized
 • Senaste nytt

  Alla nyheter

  • Skövde Energi behåller högsta betyg i kundnöjdhet

   Mycket väl godkänd blev resultatet för Skövde Energi i den senaste kundundersökningen och bolaget behåller högsta betyg i kundnöjdhet. Skövde Energi genomför kundundersökningen vartannat år. Den görs av en oberoende aktör och kunderna som tillfrågas är slumpmässigt utvalda. Kundundersökningen består av intervjuer där kunden kan ranka hur nöjd hen är, och det finns också möjlighet…

  • Skövde Energi lanserar en egen app!

   Vi är stolta över att presentera vår efterlängtade app. Nu kan du enkelt och smidigt Vi på Skövde Energi är övertygade om att framtiden är hållbar, smart och full av möjligheter. Var med oss på resan mot en grönare framtid och ladda ner Skövde Energi-Appen nu! Det är dags att sätta kraften i dina händer.

  • Just nu är det högt tryck för elnätsärende

   Trycket är högt just nu på inkomna för- och färdiganmälningar. I bästa fall klarar vi av att svara på ärendena inom en vecka. Men vänligen räkna med minst 14 dagar innan vi hinner svara. Så var ute i god tid med att lämna in din anmälan till oss.

  Ditt sökresultat

  Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.