Flyttning VA/Fjärrvärme

Ägarbyte/flytt

Om du äger en fastighet inom Skövde kommun som är ansluten till VA- eller fjärrvärmenätet, är det Kundservice du ska kontakta om du ska sälja din fastighet. Vi behöver veta vilket datum som ägarbytet ska ske. Vi behöver även få uppgifter om ny ägare.

Fram till tillträdesdagen är det du som fastighetsägare som ansvarar för betalning av vatten och fjärrvärme, det går aldrig att säga upp innan ny ägare tar över.

På tillträdesdagen behöver vi en vattenavläsning för att kunna stämma av den tidigare ägarens vattenförbrukning. Det går bra att ringa in eller skicka via mail till oss. När det gäller fjärrvärmen har vi elektroniska mätare som hämtar hem avläsningen.

Uthyrning

Om du hyr ut din bostad är det du som fastighetsägare som står för vatten- och fjärrvärmeabonnemanget, det kan aldrig läggas över på en hyresgäst. Vi kan hjälpa till att skicka fakturan till hyresgästen, men du som fastighetsägare har kvar ansvaret så länge du äger fastigheten.  Vi kan alltid göra en avstämning gällande vatten och fjärrvärme om du vill ha koll på hur mycket din hyresgäst förbrukar. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Skövde Energi värnar om den personliga integriteten, du kan läsa mer här om hur vi behandlar dina uppgifter som du lämnar till oss.

En kvinna som tvättar sina grönsaker i diskhon

Flyttning VA/Fjärrvärme

  • (på den som står för abonnemanget)
  • (på den som står för abonnemanget)
  • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • (detta behövs i samband med ägarbyte)
  • (detta behövs i samband med ägarbyte)
  • (om ny kund önskar fakturan till annan adress)
  • (avser VA-förbrukningen)
  • (i samband med ägarbytet)
  • (dit slutfakturan skall gå)