Flyttning VA/Fjärrvärme

Ägarbyte/flytt

Äger du en fastighet inom Skövde kommun som är ansluten till VA- eller fjärrvärmenätet, behöver vi få uppgifter om ny ägare i samband med ägarbytet samt tillträdesdatum.

Fram till tillträdesdagen är det du som fastighetsägare som ansvarar för betalning av vatten och fjärrvärme, det går aldrig att säga upp innan ny ägare tar över.

På tillträdesdagen behöver vi en vattenavläsning för att kunna stämma av den tidigare ägarens vattenförbrukning. Det går bra att ringa in eller skicka via mail till oss.

Uthyrning

Hyr du ut din fastighet har du som ägare ansvar för vatten- och fjärrvärmeabonnemanget, det kan aldrig läggas över på en hyresgäst. Vi kan däremot hjälpa dig att skicka fakturan till hyresgästen.

Vi kan göra en avstämning gällande vatten och fjärrvärme om du vill ha koll på hur mycket din hyresgäst förbrukar. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Skövde Energi värnar om den personliga integriteten, du kan läsa mer här om hur vi behandlar dina uppgifter som du lämnar till oss.