Skövde Energi jobbar ständigt för att Skövdes elnät ska bli så resurseffektivt som möjligt. En del i det arbetet är en förändring av elnätstaxan, där vi vill att prissättningen ska bli mer kostnadsriktig och ge incitament för ett effektivt utnyttjande av nätet. Det här är våra huvudsakliga drivkrafter.

  • Globala och nationella klimatmål driver till snabbt ökad elektrifiering av både industri och transporter.
  • Sverige har effektbrist till följd av både leveransproblem i Svenska kraftnäts stamnät och avveckling av kärnkraft till förmån för väderberoende kraftkällor så som sol och vind.
  • Skövde Energi måste ha ett elnät som har leveranssäkerhet även då solen inte lyser och vinden inte blåser.
  • Skövde Energi har ett nationellt uppdrag att förbereda det lokala elnätet för ökad elektrifiering.
  • Skövde Energi har uppdraget att minska risken för effektbrist som kan leda till att hämmad tillväxt och nya etableringar i Skövde.
  • Skövde växer.
  • Regionnätet från Vattenfall som Skövde Energi köper kapacitet från har, liksom många andra elnätsbolag i Sverige, redan ändrat sin taxa efter samma princip som vi nu genomför. Skövde Energi har alltså redan fått en förändring på till exempel hög- och låglast på motsvarande sätt.
  • Den taxa som vi hade tidigare var inte kostnadsriktig och därmed inte rättvis.
  • Energitaxorna i Skövde är och har historiskt varit extremt konkurrenskraftiga. De kommer fortsatt att vara konkurrenskraftiga för att både stimulera befintligt näringsliv och attrahera nya etableringar.

Det här består din faktura av – läs mer

På Mina sidor kan du se din förbrukning, dina fakturor, avtal och kunduppgifter med mera. Logga in här!