Fakturaförklaring

Fakturaförklaring elnät taxa N14E-N19E

Fakturaförklaring elnät taxa LSP & HSP

Dina elkostnader består av tre delar:

Fakturaförklaring fjärrvärme

Villor

Fakturan består av två delar:

  • En fast avgift
  • En rörlig avgift per konsumerad megawattimme (MWh).

Övriga fastigheter

Fakturan består av tre delar:

  • En fast avgift
  • En effektavgift. Effektavgiften beräknas utifrån den debiteringsgrundande effekten.
  • En rörlig avgift per konsumerad megawattimme (MWh).