Vad består din faktura av?

När det gäller elnätsabonnemang

Det är två delar i din nätavgift:

  • En fast avgift som styrs av vilken säkringsstorlek (A) du har.
  • En rörlig avgift per konsumerad kilowattimme (kWh).

Dessa avgifter använder Skövde Energi till drift, underhåll och investeringar för att säkerhetsställa en trygg och pålitlig elleverans.

  • Från och med 2018-01-01 ligger även energiskatten på nätfakturan.
    Från 2021-01-01 är den 35,60 öre/kWh.

Nätområde för Skövde Energi är Skövde tätort, Hentorp till Ryd. Se karta här

Dina elkostnader består av tre delar

När det gäller fjärrvärmeabonnemang

Villor

Fakturan består av två delar:

  • En fast avgift
  • En rörlig avgift per konsumerad megawattimme (MWh).

Övriga fastigheter

Fakturan består av tre delar:

  • En fast avgift
  • En effektavgift. Effektavgiften beräknas utifrån den debiteringsgrundande effekten.
  • En rörlig avgift per konsumerad megawattimme (MWh).