Gäller från 2020-01-01 till 2020-12-31
Moms och energiskatt tillkommer på samtliga priser.

Leveransspänning 10kV
NättariffN3HN3/T ¹N3F
Fast avgift ²13 81910 51913 819
Abonnemangsavgift kr/kW387038
Högbelastningsavgift kr/kW ³3803840
Reaktiv avgift  kr/kV Ar100100100
Energiavgifter öre/kWh   
Nov-mars högpris6,911,437,5
Nov-mars lågpris5,97,46,3
Övrig tid5,97,46,3

¹ Tariff N3/T avser leverans vid 0,4 kV med transformeringstillägg. Taxan avvecklas på sikt.
² I den fasta avgiften ingår nätövervakningsavgift med 870 kr/år, elberedskapsavgift med 2 227 kr/år samt avgift till Elsäkerhetsverket på 810 kr/år.
³ Högbelastningsavgift nov-mars, måndag-fredag kl 06.00-22.00

Leveransspänning 0,4 kV
NättariffN4LN4F
Fast avgift ¹6 757,506 757,50
Abonnemangsavgift kr/kW7070
Högbelastningsavgift kr/kW ²38550
Reaktiv avgift  kr/kV Ar100100
Energiavgifter öre/kWh  
Nov-mars högpris13,539,7
Nov-mars lågpris9,59,5
Övrig tid9,59,5

¹ I den fasta avgiften ingår nätövervakningsavgift med 3 kr/år, elberedskapsavgift med 39,20 kr/år samt avgift till Elsäkerhetsverket på 9,50 kr/år.
² Högbelastningsavgift nov-mars, måndag-fredag kl 06.00-22.00.