Frågor & Svar

Här finns svar på vanliga frågor just nu från våra kunder.

Leverantörsbytesbrev

Vi har haft ett systemfel, vilket innebar att ca 2 000 leverantörsbytesbrev har gått ut av misstag. Dessa brev säger att ett leverantörsbyte har skett den 1 september 2023. Har du fått detta brev kan du bortse från detta och du behåller samma leverantör som tidigare.

Vi ber om ursäkt för detta och felet är åtgärdat så det kommer inte att ske igen!

Elprisstödet

Vad gäller för elprisstödet för perioden 2022-11-01 – 2022-12-31?

Försäkringskassan har nu gått ut med information om utbetalningen av det elstöd som gäller hushåll i hela Sverige. Senast den 9 juni räknar Försäkringskassan med att alla landets hushåll har fått stödet. För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det.

Tidplanen avser elstödet till privatpersoner i hela landet för perioden november och december 2022. Elstödet går till den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Elstöd lämnas för 80 procent av den el som förbrukades under perioden.
Stödet per kilowattimme är:

 • 90 öre i elområde 1 och 2
 • 126 öre i elområde 3
 • 129 öre i elområde 4

Varken Försäkringskassan eller Swedbank kommer att ringa upp eller skicka sms eller mail för att fråga om kontouppgifter. Om någon frågar efter kontouppgifter via epost, brev eller telefon ska man snarast avsluta kontakten.

De som hade flera elnätsavtal den 31 december 2022 får en utbetalning per avtal. Pengarna kan komma olika dagar. Man får också ett beslutsbrev från Försäkringskassan per avtal.
En mindre grupp kommer att få vänta längre än den 9 juni på sina utbetalningar – detta på grund av manuella kontroller för att förhindra felaktiga utbetalningar.

Vad gäller för elprisstödet för perioden 2021-10-01 – 2022-09-30?
Alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige kommer att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser. Hur mycket just du får i stöd beror på stödnivån i ditt elområde och på din elförbrukning under en bestämd tolvmånadersperiod.

Bor du i Skövde Energis elnätsområde så tillhör du elområde 3. Det innebära att du får tillbaka 50 öre/kWh som du har förbrukat under perioden 2021-10-01 – 2022-09-30. Den som var skriven på elnätsavtalet den
17 november 2022 får ersättningen. För att få ersättningen insatt på ditt konto ska detta anmälas på Swedbanks hemsida

Du hittar din förbrukning på Mina sidor och på baksidan av din faktura.

Vem kan svara på frågor om elprisstödet 2023?
Har du frågor om elprisstödet för 2023 vänder du dig till Svenska Kraftnät som ansvarar för detta. På Svenska Kraftnäts hemsida hittar du mer information och svar på frågor, eller till Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna, Försäkringskassans hemsida

Försäkringskassan har påbörjat utbetalningarna och de kommer att pågå fram till 7 mars. Har du inte fått någon utbetalning senast 7 mars, kontakta Försäkringskassan. Skövde Energi har lämnat alla uppgifter till Försäkringskassan enligt uppdrag.

Vad gäller för utbetalning av elpriskompensationen 2022?
De kunder som hade elpriskompensation kvar  från förra vintern har betalats ut den 13 december 2022.

Varning för bedragare!

Just nu förekommer misstänkta bedrägeriförsök via brev, mejl, sms och telefon i syfte att komma åt privatpersoners inloggningsuppgifter, till exempel genom att be personen logga in med sitt bank.id eller klicka på en länk.

Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller ditt energibolag kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elprisstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet är det ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.

Det har även kommit till vår kännedom att bedragarna säger att de ringer från Skövde Energis huvudkontor i Stockholm. Detta stämmer inte, Skövde Energi har sitt kontor i Skövde

Elkostnadsstöd elintensiva företag

Energimyndigheten öppnar systemet för ansökningar inom elkostnadsstödet för elintensiva företag. Stödet, som kan sökas mellan 6 mars och 17 april, riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och drabbades hårt av höga elpriser förra året.

För mer information läs här

Förbrukning för perioden finns på mina sidor, eller på baksidan av fakturan.

Elnät

Jag anser att jag har fått mycket högre förbrukning, är det fel på mätaren?

Vi på Skövde Energi validerar mätvärden tre gånger innan vi debiterar dig som kund. Skulle det vara något fel på mätaren hittar vi detta i någon av dessa tre valideringar. Du som kund kan gå in på mina sidor och se när förbrukningen har skett och fundera på vad du gjorde vid detta tillfälle. Elförbrukningen är högre under vinterhalvåret eftersom det oftast är kallare då.

Läs mer här om energispartips

Har jag en elmätare med timmätning?
Alla Skövde Energis elmätare är timmätta

Jag är intresserad av HAN-porten
Skövde Energis mätare har en HAN-port med RJ 45. Är du intresserad av detta maila till info@skovdeenergi.se för mer information.

Jag ska installera solceller, vad behöver jag tänka på?
Vi får många frågor om vad som gäller vid installation av solceller. Här kan du läsa vad du som kund behöver tänka på. Solceller

Billinge Energi elhandel

Jag ska flytta. Kan jag behålla mitt bundna elhandelsavtal?
Det är okej om förbrukningen är identisk eller lägre på den nya anläggningen, annars går det inte att flytta med.

Jag ska flytta. Kan jag överta ett bundet elhandelsavtal från den tidigare hyresgästen/ägaren?
Om kunden eller den kunden vill överlåta avtalet till är skriven på den adress elavtalet gäller idag så kan en överlåtelse ske. I övrigt går det inte att överlåta eller överta ett elavtal.

Varför är det två rader med EL på min faktura avseende elhandeln från Billinge Energi?

Vi på Skövde Energi har effekttaxa på elnätet, i och med detta mäts förbrukningen på hög- och låglasttid. Det innebär att det blir det två rader med EL förbrukning även på elhandeln för Billinge Energi.

Översta delen på fakturan är elnät och nedre delen är Elhandel

I exemplet nedan så ser du i de röda rutorna att kWh är samma

På marknaden finns det olika elhandelsavtal, de vanligaste för privatpersoner är:

 • Rörligt pris
  Elpriset rör sig upp och ner efter marknadens svängningar. Ett rörligt elavtal innebär att ditt elpris varierar från månad till månad. Det rörliga elpriset utgår från det så kallade spotpriset som sätts på den nordiska elbörsen, NordPool.
 • Timpris
  För dig som kan styra din energiförbrukning till de billigaste timmarna. För att få ut mesta möjliga effekt av ditt timprisavtal behöver du ha ett intresse för att följa elprisets rörelse över dygnet via en app/internet för att på så sätt optimera ditt uttag. På så sätt kan du förbruka mest när elen kostar som minst.
 • Fastpris
  Du tecknar dig på ett fast pris/kWh och få därmed samma kostnad per kWh under avtalsperioden. Flera elhandlare har inte fastprisavtal just nu på grund av svängningarna på elbörsen. 
 • Anvisningspris
  Tecknar du inget elhandelsavtal får du ett anvisningspris, som är det dyraste kWh-priset du kan ha. För att få ett bättre pris är det till din fördel att teckna ett elhandelsavtal.

Var kan jag jämföra elhandelspriser?
För att jämföra elhandelspriser går du in på www.elpriskollen.se Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt.

Hur ser jag min avtalstid för elhandel?
På din elhandelsfaktura ser du hur länge ditt avtal är tecknat.