Frågor & Svar

Här finns svar på vanliga frågor just nu från våra kunder.

Elprisstödet

Vad gäller för elprisstödet för perioden 2021-10-01 – 2022-09-30?
Alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige kommer att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser. Hur mycket just du får i stöd beror på stödnivån i ditt elområde och på din elförbrukning under en bestämd tolvmånadersperiod.

Bor du i Skövde Energis elnätsområde så tillhör du elområde 3. Det innebära att du får tillbaka 50 öre/kWh som du har förbrukat under perioden 2021-10-01 – 2022-09-30. Den som var skriven på elnätsavtalet den
17 november 2022 får ersättningen. För att få ersättningen insatt på ditt konto ska detta anmälas på Swedbanks hemsida

Du hittar din förbrukning på Mina sidor och på baksidan av din faktura.

Vem kan svara på frågor om elprisstödet 2023?
Har du frågor om elprisstödet för 2023 vänder du dig till Svenska Kraftnät som ansvarar för detta. På Svenska Kraftnäts hemsida hittar du mer information och svar på frågor, eller till Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna, Försäkringskassans hemsida

Vad gäller för utbetalning av elpriskompensationen 2022?
De kunder som hade elpriskompensation kvar  från förra vintern har betalats ut den 13 december 2022.

Elnät

Jag anser att jag har fått mycket högre förbrukning, är det fel på mätaren?

Vi på Skövde Energi validerar mätvärden tre gånger innan vi debiterar dig som kund. Skulle det vara något fel på mätaren hittar vi detta i någon av dessa tre valideringar. Du som kund kan gå in på mina sidor och se när förbrukningen har skett och fundera på vad du gjorde vid detta tillfälle. Elförbrukningen är högre under vinterhalvåret eftersom det oftast är kallare då.

Läs mer här om energispartips

Har jag en elmätare med timmätning?
Alla Skövde Energis elmätare är timmätta

Jag är intresserad av HAN-porten
Skövde Energis mätare har en HAN-port med RJ 45. Är du intresserad av detta maila till info@skovdeenergi.se för mer information.

Jag ska installera solceller, vad behöver jag tänka på?
Vi får många frågor om vad som gäller vid installation av solceller. Här kan du läsa vad du som kund behöver tänka på. Solceller

Elhandel

Jag ska flytta. Kan jag behålla mitt bundna elhandelsavtal?
Det är okej om förbrukningen är identisk eller lägre på den nya anläggningen, annars går det inte att flytta med.

Jag ska flytta. Kan jag överta ett bundet elhandelsavtal från den tidigare hyresgästen/ägaren?
Om kunden eller den kunden vill överlåta avtalet till är skriven på den adress elavtalet gäller idag så kan en överlåtelse ske. I övrigt går det inte att överlåta eller överta ett elavtal.

Varför är det två rader med EL på min faktura avseende elhandeln från Billinge Energi?

Vi på Skövde Energi har effekttaxa på elnätet, i och med detta mäts förbrukningen på hög- och låglasttid. Det innebär att det blir det två rader med EL förbrukning även på elhandeln för Billinge Energi.

Översta delen på fakturan är elnät och nedre delen är Elhandel

I exemplet nedan så ser du i de röda rutorna att kWh är samma

Vilka olika elhandelsavtal finns och vad innebär de?

 • Rörligt pris
  Elpriset rör sig upp och ner efter marknadens svängningar. Ett rörligt elavtal innebär att ditt elpris varierar från månad till månad. Det rörliga elpriset utgår från det så kallade spotpriset som sätts på den nordiska elbörsen, NordPool.
 • Timpris
  För dig som kan styra din energiförbrukning till de billigaste timmarna. För att få ut mesta möjliga effekt av ditt timprisavtal behöver du ha ett intresse för att följa elprisets rörelse över dygnet via en app/internet för att på så sätt optimera ditt uttag. På så sätt kan du förbruka mest när elen kostar som minst.
 • Fastpris
  Du tecknar dig på ett fast pris/kWh och få därmed samma kostnad per kWh under avtalsperioden. Flera elhandlare har inte fastprisavtal just nu på grund av svängningarna på elbörsen. 
 • Anvisningspris
  Tecknar du inget elhandelsavtal får du ett anvisningspris, som är det dyraste kWh-priset du kan ha. För att få ett bättre pris är det till din fördel att teckna ett elhandelsavtal.

Var kan jag jämföra elhandelspriser?
För att jämföra elhandelspriser går du in på www.elpriskollen.se Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt.

Hur ser jag min avtalstid för elhandel?
På din elhandelsfaktura ser du hur länge ditt avtal är tecknat.