Klotter och affischering är förbjudet på nätstationer och kabelskåp.
Om budskapet är kränkande eller stötande på våra nätstationer och kabelskåp tar vi bort det så snart som möjligt.

Om du ser klotter eller affischer på nätstationer eller kabelskåp som är kränkande eller stötande, anmäl detta till oss på info@skovdeenergi.se. Vi behöver veta adress där skåpet finns och skicka gärna med en bild.