Energiläget just nu

Frågor & svar
Här hittar du svar på de vanligaste frågorna från våra kunder.

Energispartips

Nyheter

23 september

Det pågår en mängd olika initiativ och förslag på möjliga lösningar, både nationellt och på EU-nivå. Vi återkommer med mer information när beslut tagits.

I en färsk studie från Energiforsk gjord för forskningsprojektet NEPP, har man undersökt vad som går att göra på kort sikt för att minska de höga elpriserna och kommit fram till följande fyra viktiga slutsatser:

1. Minskad efterfrågan av el skulle minska elpriserna snabbast och mest redan under kommande vinter.

2. För varje procentenhet som Europa minskar sin elförbrukning, minskar elpriserna för hushåll i elområde 3 och 4 med cirka 17 öre per kWh.

3. 10 procent minskad efterfrågan i hela Europa skulle kunna minska elpriserna för konsumenter i elområde 3 och 4 med cirka 1,70 kronor per kWh.

4. 5 procent minskad efterfrågan enbart i elområde 3 och 4 skulle minska priserna där med cirka 40 öre per kWh, även om Europas elanvändning inte minskar.

Studien ”Lowering prices in a hurry” har genomfört analyser av hur olika åtgärder i olika regioner påverkar elpriserna i Sverige. Bakom studien står Profu, Ea Energy Analyses, Energiforsk och Energy Modelling Lab inom ramen för NEPP.

16 september

Rekordnoteringar för elpriset
Europa har haft en tuff sommar när det gäller energiutbudet. Den 30 augusti nådde elpriset i södra Sverige en ny rekordnotering: 8 kronor och 51 öre per kilowattimme under en timme. Priset på kol och gas har drivit upp elpriserna i södra Sverige under sommaren samtidigt som mindre planerbar elproduktion, flaskhalsar i det svenska stamnätet och låga vattennivåer i de norska vattenmagasinen också bidragit till de höga priserna.

Ringhals fyra kommer starta reaktorn först den 1 februari, vilket innebär en försening med nära fem månader från det först tänkta datumet.

Förslag från EU-kommissionen
De förslag som man under onsdagen bestämde att gå vidare med var:

  1. Införa ett inkomsttak för elproducenter som har låga produktionskostnader, som ska gälla från december till mars nästa år.
  2. Ett tillfälligt så kallat ”solidaritetsbidrag” från gas- och oljeproducenter utanför elmarknaden, som just nu också gör stora vinster. Minst en tredjedel av årets övervinster (vinster som är 20 procent högre än de senaste årens genomsnittliga vinst) ska tas in av staten och fördelas ut till elkonsumenter. 
  3. EU-länderna ska minska sin förbrukning med 5 procent under de timmar då elen är som dyrast. Det är upp till länderna själva att bestämma hur de ska uppnås men de är obligatoriska.

Stora förändringar väntar
Vi kan vänta oss en stor reformering av hela elmarknaden. Hur den kommer att se ut är för tidigt att säga. Energimyndigheten säger att elförsörjningen i Sverige i grunden är stabil och att elproduktionen generellt är tillräcklig för att möta elanvändningen. Det finns en risk för effektproblematik under vinterns kallaste timmar. Svenska kraftnät bedömer att risken för effektbrist har ökat, men från låga nivåer.


9 september 2022
Framsteg har nåtts i EU-diskussioner om energikrisen. Energiministrarna i EU har enats om flera åtgärder för att hantera energikrisen i Europa. Vid dagens möte i Bryssel diskuterades fem förslag för att tackla den pågående energikrisen:

  • Minskning av elkonsumtion
  • Pristak på rysk gas
  • Solidaritetsbidrag – en omfördelning av förmögenhet från elproducenter till elkonsumenter
  • Frikoppling mellan el- och gaspriset
  • Kreditgarantier – I såväl Sverige som ett flertal övriga länder i Europa har staten valt att erbjuda elbolagen kreditgarantier för att täcka marginalkrav vid handel på marknadsplatser. Detta görs huvudsakligen för att säkra en välfungerande terminsmarknad.

Färdiga förslag ska läggas fram av EU-kommissionen i nästa vecka.

I Sverige har både regeringen och oppositionen långtgående förslag om en elpriskompensation som ska kompensera hushåll och företag för de höga elräkningarna. Regeringen har också tagit fram ett förslag som går ut på att de ska låna ut pengar till elhandelsbolag för att de i sin tur ska kunna erbjuda avbetalningslösningar åt kunder som har svårt att betala sina elräkningar i vinter. Samtliga länder i Europa planerar för någon form av elpriskompensation till vintern.