Sedan 1996 har rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” tagits fram. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme.  I 2018 års undersökning hamnade Skövde Energi på en andra plats i Sverige när elnäten jämförs.

Läs mer om undersökningen här.