Taxa kundkategorier 2022

Fjärrvärmetaxa för olika kundkategorier

Fasta och rörliga priser för fjärrvärme hittar du här nedan.
Normalprislistor från 2022-01-01. Samtliga priser är inklusive moms

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad, per år, krVarav under året fast del, krVarav under året rörlig del, kr
15 000 kWh12 6253 8508 775
20 000 kWh15 5503 85011 700
30 000 kWh21 4003 85017 550
40 000 kWh27 2503 85023 400

Kundkategori flerbostadshus samt samfälligheter

Årlig förbrukning i MWhTotal kostnad, per år, krVarav under året fast del, krVarav under året rörlig del, kr
80 MWh58 55225 93132 622
193 MWh141 25862 55878 700
500 MWh365 952162 066203 886
1 000 MWh731 904324 132407 772

Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning i MWhTotal kostnad, per år, krVarav under året fast del, krVarav under året rörlig del, kr
80 MWh62 28329 11533 168
193 MWh150 25770 24080 017
500 MWh389 267181 969207 298
1 000 MWh778 534363 938414 596