Taxa kundkategorier 2022

Fjärrvärmetaxa för olika kundkategorier

Fasta och rörliga priser för fjärrvärme hittar du här nedan.
Normalprislistor från 2022-01-01. Samtliga priser är inklusive moms

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad, per år, krVarav under året fast del, krVarav under året rörlig del, kr
15 000 kWh12 3903 6908 700
20 000 kWh15 2903 69011 600
30 000 kWh21 0903 69017 400
40 000 kWh26 8903 69023 200

Kundkategori flerbostadshus samt samfälligheter

Årlig förbrukning i MWhTotal kostnad, per år, krVarav under året fast del, krVarav under året rörlig del, kr
80 MWh58 55225 93132 622
193 MWh141 25862 55878 700
500 MWh365 952162 066203 886
1 000 MWh731 904324 132407 772

Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning i MWhTotal kostnad, per år, krVarav under året fast del, krVarav under året rörlig del, kr
80 MWh62 28329 11533 168
193 MWh150 25770 24080 017
500 MWh389 267181 969207 298
1 000 MWh778 534363 938414 596