Taxa kundkategorier 2020

Fjärrvärmetaxa för olika kundkategorier

Fasta och rörliga priser för fjärrvärme hittar du här nedan.
Normalprislistor från 2020-01-01. Samtliga priser är inklusive moms

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad, per år, krVarav under året fast del, krVarav under året rörlig del, krHöjning %
15 000 kWh11 8253 1258 7003,4
20 000 kWh14 7253 12511 6003,7
30 000 kWh20 5253 12517 4003,9
40 000 kWh26 3253 12523 2004,1

Kundkategori flerbostadshus samt samfälligheter

Årlig förbrukning i MWhTotal kostnad, per år, krVarav under året fast del, krVarav under året rörlig del, krHöjning %
80 MWh57 55011 15046 4003,8
193 MWh137 39025 450111 9403,8
500 MWh350 50060 500290 0003,9
1 000 MWh697 250117 250580 0003,9

Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning i MWhTotal kostnad, per år, krVarav under året fast del, krVarav under året rörlig del, krHöjning %
80 MWh60 57514 17546 4003,6
193 MWh144 44032 500111 9403,6
500 MWh367 25077 250290 0003,7
1 000 MWh726 500146 500580 0003,7