Anslutningsavgifter

Vid nyanslutning och utökning av abonnemang debiteras en engångsavgift enligt nedan.

Engångsavgifter för elanslutning gäller från och med 2023-01-01 och tills vidare.

Ampereexkl. momsinkl. moms
16-25 A25 10031 375
Över 35 Aenligt offertenligt offert

Samtliga priser gäller vid sammanhållen bebyggelse inom Skövde tätort.