Anslutningsavgifter

Vid nyanslutning och utökning av abonnemang debiteras en engångsavgift som grundas på servissäkringens storlek enligt tabell.

Engångsavgifter för elanslutning gäller från 2020-04-01 och tills vidare.

Anslutning till lågspänningsnätet

Ampereexkl. momsinkl. moms
16-25 A20 24025 300
35-63 A33 00041 250
80 A38 50048 125
100 A48 40060 500
125 A56 10070 125
160 A68 20085 250
200 A72 60090 750
över 200 A374 kr/A467, 50 kr/A

Lågspänningsanslutning över 1200 A och högspänningsanslutning enligt särskilt avtal/prisuppgift.

Om servislängden innanför tomtgräns är längre än 50 meter tas en extra avgift ut. Detta gäller både lågspänning och högspänning.

Samtliga priser gäller vid sammanhållen bebyggelse inom Skövde tätort.