Anslutningsavgifter

Vid nyanslutning och utökning av abonnemang debiteras en engångsavgift som grundas på servissäkringens storlek enligt tabell.

Engångsavgifter för elanslutning gäller från och med 2022-04-01 och tills vidare.

Ampereexkl. momsinkl. moms
16-25 A21 84027 300
35-63 A35 68044 600
80 A41 60052 000
100 A52 32065 400
125 A60 56075 700
160 A73 74092 175
200 A78 52098 150
över 200 A404 kr/A505 kr/A

Lågspänningsanslutning över 1200 A och högspänningsanslutning enligt särskilt avtal/prisuppgift.

Om servislängden innanför tomtgräns är längre än 50 meter tas en extra avgift ut. Detta gäller både lågspänning och högspänning.

Samtliga priser gäller vid sammanhållen bebyggelse inom Skövde tätort.