Anslutningsavgifter

Vid nyanslutning och utökning av abonnemang debiteras en engångsavgift som grundas på servissäkringens storlek enligt tabell.

Engångsavgifter för elanslutning gäller från och med 2023-01-01 och tills vidare.

Ampereexkl. momsinkl. moms
16-25 A25 10031 375
35-63 A41 000 51 250
80 A47 800 59 750
100 A60 100 75 125
125 A69 600 87 000
160 A84 800 106 000
200 A90 300 112 875
över 200 Aenligt offertenligt offert

Samtliga priser gäller vid sammanhållen bebyggelse inom Skövde tätort.

Anslutningsavgifter 2022

Engångsavgifter för elanslutning gäller från och med 2022-04-01 – 2022-12-31

Ampereexkl. momsinkl. moms
16-25 A21 84027 300
35-63 A35 68044 600
80 A41 60052 000
100 A52 32065 400
125 A60 56075 700
160 A73 74092 175
200 A78 52098 150
över 200 A404 kr/A505 kr/A