Anslutningsavgifter

Vid nyanslutning och utökning av abonnemang debiteras en engångsavgift som grundas på servissäkringens storlek enligt tabell.

Engångsavgifter för elanslutning gäller från och med 2021-04-01 och tills vidare.

Ampereexkl. momsinkl. moms
16-25 A21 20026 600
35-63 A34 64043 300
80 A40 40050 500
100 A50 80063 500
125 A58 80073 500
160 A71 60089 500
200 A76 24095 300
över 200 A392 kr/A490 kr/A

Lågspänningsanslutning över 1200 A och högspänningsanslutning enligt särskilt avtal/prisuppgift.

Om servislängden innanför tomtgräns är längre än 50 meter tas en extra avgift ut. Detta gäller både lågspänning och högspänning.

Samtliga priser gäller vid sammanhållen bebyggelse inom Skövde tätort.