Anslutningsavgifter

Vid nyanslutning och utökning av abonnemang debiteras en engångsavgift som grundas på servissäkringens storlek enligt tabell.

Engångsavgifter för elanslutning gäller till och med 2021-03-31.

Anslutning till lågspänningsnätet

Ampereexkl. momsinkl. moms
16-25 A20 24025 300
35-63 A33 00041 250
80 A38 50048 125
100 A48 40060 500
125 A56 10070 125
160 A68 20085 250
200 A72 60090 750
över 200 A374 kr/A467, 50 kr/A

Engångsavgifter för elanslutning gäller från och med 2021-04-01 och tills vidare.

Ampereexkl. momsinkl. moms
16-25 A21 20026 600
35-63 A34 64043 300
80 A40 40050 500
100 A50 80063 500
125 A58 80073 500
160 A71 60089 500
200 A76 24095 300
över 200 A392 kr/A490 kr/A

Lågspänningsanslutning över 1200 A och högspänningsanslutning enligt särskilt avtal/prisuppgift.

Om servislängden innanför tomtgräns är längre än 50 meter tas en extra avgift ut. Detta gäller både lågspänning och högspänning.

Samtliga priser gäller vid sammanhållen bebyggelse inom Skövde tätort.