Bränslemix

Miljömål

Ett av våra miljömål på Skövde Energi är att uppnå en fjärrvärmeproduktion fri från fossila bränslen.

Diagrammet nedan avser bränslemixen för producerad energi 2020.