Bränslemix

Miljömål

Ett av våra miljömål på Skövde Energi är att uppnå en energiproduktion(fjärrvärme och el) fri från fossila bränslen.

Tabellen visar total bränslemix för producerad energi, dvs både el och fjärrvärme 2022. Den är inte uppdelade på de olika fjärrvärmenäten i Skövde kommun.

Önskar du få information om bränslemix uppdelad på de olika fjärrvärmenätet så finner du detta under miljövärden i Skövde

Energislag 2022(%)
Flis 58,4
Avfall 35,2
Pellets 2,2
Briketter 1,9
Bioolja 1,5
Fossilolja 0,8
Spillvärme 0