Bränslemix

Miljömål

Ett av våra miljömål på Skövde Energi är att uppnå en fjärrvärmeproduktion fri från fossila bränslen.

Diagrammet nedan avser bränslemixen för producerad energi 2017

Ett diagram som avser bränslemixen för producerad energi 2017