Kraftvärme

I ett kraftvärmeverk produceras el. Den värme som bildas överförs till fjärrvärmesystemet. På så sätt utnyttjas det använda bränslet maximalt. Därför är kraftvärmen väldigt resureseffektiv.

Båda våra anläggningar på Värmekällan är kraftvärmeverk,  där biobränsleanläggningen producerar cirka 9 MW till elnätet och avfallsanläggningen producerar 1,7 MW.

Fjärvärmeverk