Formulär utflytt

Bra saker att tänka på när du ska flytta:

 • Bor du i en hyresrätt har du 30 dagars uppsägningstid.
 • Äger du en bostadsrätt som ska säljas, avslutas abonnemanget i samband med ägarbyte. Vi behöver uppgifter om den nya ägaren.
 • Äger du en fastighet med kommunal vatten- eller fjärrvärmeanslutning som ska säljas, avslutas abonnemanget när ägarbytet sker. Du behöver göra en avläsning av vattenmätaren i samband med ägarbytet.
 • Hyr du ut din lägenhet i andra hand, behöver vi få in uppgifter om den nya hyresgästen.  När han/hon flyttar ut sätter vi tillbaka dig som ägare/kontraktsinnehavare till abonnemanget.
 • Kom ihåg att meddela ditt elhandelsbolag att du flyttar.

Skövde Energi värnar om den personliga integriteten, du kan läsa mer här om hur vi behandlar dina uppgifter som du lämnar till oss.

Utflyttning

 • (på den som står för avtalet/abonnemanget)
 • (på den som står för avtalet/abonnemanget - ej obligatoriskt)
 • (30 dagars uppsägning, gäller endast hyresrätter)
  ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • (vid hyresrätt, ej obligatoriskt)
 • (dit vi skickar slutfakturan)
 • (detta behövs i samband med ägarbyte)
 • (detta behövs i samband med ägarbyte)
 • (om uppgifter finns)
 • (om uppgifter finns)