Formulär inflytt

Bra saker att tänka på innan du fyller i formuläret.

  • Behöver du ha anläggnings-ID och områdes-ID för din nya bostad, skriv gärna det i Övrigt-rutan, så mailar vi uppgifterna till dig. 
  • Lämnar du en bostad inom Skövde Energis område behöver du göra en utflyttningsanmälan.
  • Du behöver alltid stämma av med ditt nuvarande elhandelsbolag om du kan eller behöver behålla ditt avtal. Om du vill välja ett nytt elhandelsbolag är det bra om du tecknar avtalet innan ditt elnätsavtal börjar gälla.
  • Om du saknar elhandelsavtal i samband med inflyttning anvisar vi dig till Billinge Energi, då de är vårt anvisade elhandelsbolag. Vill du teckna avtal med dem bocka i rutan Elhandelsavtal i formuläret nedan.

Skövde Energi tar ut en inflyttningsavgift på 200 kr exkl. moms

Skövde Energi värnar om den personliga integriteten, du kan läsa mer här om hur vi behandlar dina uppgifter som du lämnar oss.

Inflyttning

  • (ej obligatoriskt)
  • (lägenhetsnummer för statliga myndigheter)
  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
    (enligt kontraktet/avtalet)
  • (Om ny kund önskar fakturan till annan adress)