Inflyttning

Här är några saker att tänka på när du fyller i formuläret.

  • Vill du ha anläggnings-ID och områdes-ID för din nya bostad är det bra om du skriver det i Övrigt-rutan, då kan vi maila uppgifterna till dig. Du behöver ha dem när du ska välja elhandelsbolag.
  • Lämnar du en bostad inom Skövde Energis område måste du även göra en utflyttningsanmälan.

Du ska alltid stämma av med ditt nuvarande elhandelsbolag om du kan eller måste behålla ditt elhandelsavtal. Om du vill välja ett nytt elhandelsbolag är det bra om du tecknar elhandelsavtal innan ditt elnätsavtal börjar gälla.
Om du inte tecknar ett elhandelsavtal kommer vi att anvisa dig till vårt anvisade elhandelsbolag Billinge Energi AB, vilket vi enligt lag är skyldiga att göra. 

Från 1 januari 2021 tar Skövde Energi ut en inflyttningsavgift på 200 kr exkl. moms

Skövde Energi värnar om den personliga integriteten, du kan läsa mer här om hur vi behandlar dina uppgifter som du lämnar oss.

Inflyttning

  • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
    (enligt kontraktet)
  • (Om ny kund önskar fakturan till annan adress)
  • (i samband med ägarbytet)
  • (gäller va-förbrukning)