Effektpris fjärrvärme

Den nya prismodellen baseras på högsta uppmätta dygnsmedeleffekten och utgår från ett medelvärde av de 3 senaste kalenderåren. Detta för att minska variationen i fjärrvärmekostnaden mellan de olika åren.

————-

Införande av nya prismodellen -övergångsperiod

Vid införande av den nya prismodellen 2020-08-01 kommer effektvärdet sätts utifrån den högsta uppmätta värdet för vintern 2019/2020 och normalårskorrigera detta värde. Normalårskorrigering kommer även ske av värdet som sätts för år 2021. Normalårskorrigering sker utifrån väderleksdata från SMHI

För att inte beräkna effekter utifrån förbrukningar innan kunderna informerades om den nya prismodellen sker inte beräkning av medelvärdet av 3 kalenderår förrän vid beräkningen av 2023 effektvärde

En effektöversyn sker varje år i januari månad och om den beräknade  dygnseffekten skiljer sig mer än 5% sätts en ny  effekt.

Om man i framtiden genomför en signifikant förändring t.ex ombyggnad i anläggningen så tar du en kontakt med oss.

Vid nyanslutning av fastigheter fastställer vi den effekten med hänsyn till värmetekniska beräkningar, tidigare olje/el-förbrukning samt uppvärmd yta.