Effektpris

Effekten som ligger till grund för effektkostnaden, fastställs för varje enskild anläggning(ej småhus) genom beräkning där man tittar på den högsta dygnseffekten under året.

En effektöversyn sker varje år i januari månad och om den högsta dygnseffekten skiljer sig mer än 5% sätts en ny  effekt.

Eftersom användningen av värme beror i hög grad av utetemperaturen normalårskorrigeras energiförbrukningen. Data för normalårskorrigeringen fås från SMHI.

Vid nyanslutning av fastigheter fastställer vi den effekten med hänsyn till värmetekniska beräkningar, tidigare olje/el-förbrukning samt uppvärmd yta.