Prispolicy Skövde Energi

På Skövde Energi strävar vi efter affärsmässig samhällsnytta – en balans mellan aspekterna ekonomi, leveranssäkerhet och miljö. Detta innebär att vi beaktar alla tre aspekterna i erbjudandet till våra kunder och allt vi gör genom att:

• Våra prismodeller ska vara tydliga, transparenta och enkla att förstå

• Skapa långsiktigt och förutsägbart pris på alla våra energitjänster

• Basera prissättningen på våra kostnader för produktion, leverans och utveckling av energisystemet samt marknadsmässig avkastning till Skövde kommun

• Ständigt arbeta med förbättring och effektivisering i vår verksamhet

• Kundens egna arbete med energieffektivisering stimuleras för att därmed bidra till systemnytta och vinster för båda parter

• Tillämpa likabehandling – kunder inom samma kundkategori garanteras samma priser och övriga villkor

• Vara konkurrenskraftiga för att bidra till attraktiv tillväxt i Skövde

Tillsammans med våra kunder bidrar vi till Skövdes samhällsnytta