Pågående elnätsarbeten

Vi reinvesterar i elnätet för att trygga framtida elleveranser hem till dig!
Under vissa etapper i grävarbetet kan det bli lite stökigt, men vi gör vårt yttersta för att det ska påverka dig så lite som möjligt.

Just nu jobbar vi med det här:

  • Med start den 6 april kommer vi att gräva upp och byta kabelskåp i stora delar av Södra Ryd samt i kv. Daggkåpan och kv. Gullpudran i Dälderna. Arbetet kommer att pågå några månader och avisering om strömavbrott kommer att delges samtliga berörda några dagar innan avbrott sker.

Underhåll och förstärkning av elnätet på Åkervägen

Under hösten kommer underhåll och förstärkning av elnätet utförs på Åkervägen av Skövde Kommun. Arbetet kommer påverka framkomligheten för dig som bor på Åkervägen.

Bilar, gående och cyklister kan passera med vissa begränsningar, ta gärna hänsyn till att det pågår grävarbeten som gör det trångt att passera och parkera.

Arbetet gäller hela Åkervägen och genomförs etappvis, arbetet börjar i korsningen mot Slåttervägen.

Preliminär tidsplan:
Start: V.33 måndag 16 augusti
Slut: V.41 fredag 15 oktober

Välkommen att höra av dig till vår kundservice om du har frågor!