Nyheter

Just nu genomför vi på Skövde Energi en kundundersökning. Under mars till april månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående Skövde Energi. Dina synpunkter är oerhört viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar cirka fem minuter i […]

Läs mer

Pengarna kommer successivt från den 23 februari Försäkringskassan betalar ut elprisstödet med start den 20 februari. Det innebär att de första privatpersonerna har pengarna på sina konton den 23 februari. De flesta ska ha fått pengarna den 7 mars. Om du inte registrerat konto för utbetalningen tar det längre tid. Kontakta Försäkringskassan om du har frågor kring utbetalningen. Utbetalning […]

Läs mer

Den 20 februari börjar Försäkringskassan betala ut elstödet till elområde 3 och 4. Skövde tillhör elområde 3.Den som var skriven på elnätsavtalet den 17 november 2022 får ersättningen. Hur mycket varje hushåll får beror på elförbrukningenmellan den 1 oktober 2021 och 30 september 2022. Vad krävs för att få stödet så snabbt som möjligt?Försäkringskassan har […]

Läs mer

Skövde Energi utreder inom den pågående förstudien ”Klimatpositiv fjärrvärrvärme med BioCCS i Skövde” möjligheten att etablera en anläggning för att avskilja koldioxid vid kraftvärmeverket i Skövde. Under januari-februari 2023 kommer en digital marknadsanalys genomföras hos Skövde Energis fjärrvärmekunder (privat- och företagskunder). Denna marknadsanalys ska ge en indikation på intresset för klimatpositiv fjärrvärme samt öka förståelsen […]

Läs mer

Stämmer min faktura?

Elhandelspriserna under december var avsevärt mycket högre än normalt och det resulterar i fakturor på större belopp än vanligt för flera av våra kunder. I det läget är det lätt att tro att fakturan inte stämmer, att man inte förbrukat så mycket el och att mätvärdena är fel. Skövde Energi gör alltid en noggrann kvalitetskontroll […]

Läs mer

Under 2022 har vi kunnat se stora skillnader i priser inom Sverige och en prisökning på fossila bränslenvärlden över som också kan kopplas till kriget i Ukraina. Här listar vi flera anledningar till varför desvenska elhandelspriserna har varit höga under året.

Läs mer

För många kommer fakturan för december att bli ovanligt dyr, eftersom elhandelspriserna var höga i hela landet.Jämfört med till exempel novembers räkning kommer den här fakturan bli avsevärt högre än vanligt för elkunder i södra Sverige. På Mina sidor kan du se din förbrukning Här hittar du energispartips Läs mer om elpriskompensationen här

Läs mer

Gott Nytt År!

Nu lämnar vi snart 2022 bakom oss och blickar fram emot 2023!De här bilderna gillade ni mest under året. Följ oss gärna i våra sociala kanaler.

Läs mer

God Jul & Gott Nytt år!

Ett stort tack till er, våra kunder och samarbetspartners, för året som gått.Vi finns här dygnet runt, alla dagar för att leverera el och värme till dig som bor i Skövde.Här kommer ett julkort till dig från när vi bjöd in till Öppet Hus på Energivägen i höstas.Från oss alla, till er alla – en […]

Läs mer

Priserna på mat, el och bränsle stiger i höjden och en lågkonjunktur är på väg. Dagligen kommer nyheter om den pågående energikrisen. Då är det extra bra att försöka hålla nere sin el- och värmeförbrukning. Alla kan göra skillnad genom att spara el och det gäller även dig som har uppvärmning via fjärrvärme – varje […]

Läs mer