Nyheter

Kabelskåpsbyten

Under vecka 40-42 kommer Vattenfall service genomföra kabelskåpsbyten i Skövde tätort och i områden runt Hentorp och Våmb, på uppdrag av Skövde Energi. Du som blir berörd kommer få ett sms 3 dagar innan med mer information.

Läs mer

Vid den årliga jämförelsen av fjärrvärmepriser i Sverige, kommer fjärrvärmen från Skövde Energi på nionde plats. – Vår målsättning är att fortsätta säkerställa att Skövde är en attraktiv och konkurrenskraftig etableringsort avseende lågt energipris. Samtidigt vill vi kunna erbjuda alla våra kunder förnyelsebar och klimatsmart energiförsörjning. Med de investeringar som bolaget har gjort och fortsatt måste […]

Läs mer

Tycker du att det är viktigt att ditt arbete faktiskt gör skillnad? Vill du vara med och bygga en hållbar framtid med trygga och långsiktiga energilösningar som gynnar både människa och miljö? Då tycker vi du ska kolla in den här tjänsten hos oss! Som kund- och marknadskoordinator arbetar du långsiktigt och strategiskt med företagets […]

Läs mer

Välkommen till festivalen hos Volvo och till oss på Skövde Energi lördagen den 9 september. Passa på att få svar på alla frågor kring värme, el, energi och effekt! Varför är det så bra med fjärrvärme? Kommer el-effekten att räcka till när samhället elektrifieras? Vad kan jag som kund bidra med? Hur funkar det med […]

Läs mer

Energiföretagen Sverige publicerade i juni den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2022. Branschens resa för att fasa ut fossila bränslen har pågått sedan 90-talet. Under 2022 fortsatte användningen av fossila bränslen att minska. Fjärrvärmens utsläpp av klimatgaser minskade med 0,22 miljoner ton. 2022 var ett varmare år än 2021 vilket ledde till minskad […]

Läs mer

Just nu förekommer misstänkta bedrägeriförsök via telefon där personer utger sig för att vara Skövde Energi. Detta i syfte att komma åt privatpersoners inloggningsuppgifter, till exempel genom att be personen logga in med sitt bank.id. Vi på Skövde Energi ringer inte upp kunder på det här sättet.  Om någon kontaktar dig så här är det […]

Läs mer

Just nu genomför vi på Skövde Energi en kundundersökning. Under mars till april månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående Skövde Energi. Dina synpunkter är oerhört viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar cirka fem minuter i […]

Läs mer

Pengarna kommer successivt från den 23 februari Försäkringskassan betalar ut elprisstödet med start den 20 februari. Det innebär att de första privatpersonerna har pengarna på sina konton den 23 februari. De flesta ska ha fått pengarna den 7 mars. Om du inte registrerat konto för utbetalningen tar det längre tid. Kontakta Försäkringskassan om du har frågor kring utbetalningen. Utbetalning […]

Läs mer

Den 20 februari börjar Försäkringskassan betala ut elstödet till elområde 3 och 4. Skövde tillhör elområde 3.Den som var skriven på elnätsavtalet den 17 november 2022 får ersättningen. Hur mycket varje hushåll får beror på elförbrukningenmellan den 1 oktober 2021 och 30 september 2022. Vad krävs för att få stödet så snabbt som möjligt?Försäkringskassan har […]

Läs mer