Nyheter

Västfastigheter avser bygga en geoenergianläggning vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Skövde Energi anser av flera skäl att detta inte är någon bra lösning eftersom den befintliga energilösningen med fjärrvärme ger mindre utsläpp av växthusgaser samt mindre effektbelastning på elnätet. – Befintlig uppvärmning av sjukhuset görs idag med en bättre lösning sett till klimat och ekonomi, säger […]

Läs mer

Elavbrottet som inträffade nu på morgonen i Skövde beror på ett fel i Vattenfalls överliggande nät.För mer information ber vi dig kontakta Vattenfall www.vattenfall.se

Läs mer

Det har kommit till vår kännedom att våra elnätskunder blir uppringda av företrädare för elhandelsaktörer och de säger sig ha ett samarbete med oss. Skövde Energi samarbetar endast med Billinge Energi som är vår anvisade elhandelsleverantör. Vi uppmanar dig som kund att inte ha bråttom vid tecknande av nya elhandelsavtal. Ta dig tid att gå […]

Läs mer

Felet är åtgärdat och samtliga kunder har fått elen tillbaka.Vi tackar för ert tålamod och beklagar de besvär avbrottet inneburit. Vi önskar er alla en fin kväll!

Läs mer

I samband med driftsättning av ett nytt ställverk skedde ett misstag av en entreprenör vilket ledde till ett elavbrott.Avbrottet är åtgärdat förutom ett område omkring Södra Bergvägen som fortfarande är strömlöst.Tekniker är på plats och arbetar för fullt med att åtgärda problemet. Under driftstatus hittar du den senaste informationen.

Läs mer

Elavbrott åtgärdat

Elavbrottet på norra Norrmalm är nu åtgärdat och samtliga kunder har fått strömmen tillbaka.Vi hoppas avbrottet inte inneburit några större problem för er och passar på att önska en fin helg!

Läs mer

Vi har ett elavbrott som omfattar norra Norrmalm.Avbrottet beror på ett kabelfel och vi arbetar för fullt för att åtgärda det.Vi återkommer med mer information.

Läs mer