Felanmälan

Fjärrvärme

Akuta haverier
Vid akuta haverier på fjärrvärmeledningar i gatu- och parkmark – ring oss på tel 0500-49 97 00

Saknar du värme eller varmvatten?
Titta först på sidan Driftinformation där vi informerar om planerade och akuta avstängningar.

Har du grönt vatten i ledningarna?
Titta först på sidan Grönt vatten där vi samlat all information samt vanliga frågor och svar.

Fel på värmemätaren
Vid misstanke om fel på värmemätaren kontakta oss på kundservice:
0500-49 36 60 eller info@skovdeenergi.se

Service fjärrvärme 
Skövde Energi har ingen serviceorganisation och kan därför inte utföra service samt åtgärda fel som uppstår i fastighetens anläggning. Fastighetens anläggning börjar normalt vid avstängningsventilerna innanför fastighetens grundmur. Vid problem med fastighetens anläggning, kontakta VVS-entreprenör.

Strömavbrott

Om du upptäcker ett strömavbrott, felsök själv först om avbrottet kan bero på något som hänt i din bostad/fastighet. Gå därefter in under driftstatus och se om avbrottet är rapporterat. Finns avbrottet registrerat pågår felsökning. Vi jobbar för att du ska få strömmen tillbaka så snabbt som möjligt.

Om det inte finns något rapporterat är vi tacksamma om du gör en anmälan till oss.

Ring och felanmäl ditt avbrott dygnet runt
Telefonnummer 0500-49 97 00
Vid fel på elledningar utanför Skövde Energis nätområde, kontakta ditt elnätsbolag.

Här kan du se en karta över vårt elnätsområde

Klotter

Klotter och affischering är förbjudet på nätstationer och kabelskåp.
Om budskapet är kränkande eller stötande på våra nätstationer och kabelskåp tar vi bort det så snart som möjligt.

Om du ser klotter eller affischer på nätstationer eller kabelskåp som är kränkande eller stötande, anmäl detta till oss på info@skovdeenergi.se. Vi behöver veta adress där skåpet finns och skicka gärna med en bild.