Pågående fjärrvärmearbeten

Pågående arbete

Just nu har vi pågående fjärrvärmearbeten i följande områden:

2021-06-18

  • Trädgårdsstaden etapp 2 och etapp 3 – anslutning av nybyggnation
  • Norra Aspelundsvägen – anslutning av nybyggnation
  • Västra Skogsrovägen – ombyggnad av fjärrvärmenät på grund av byggnation av Hälsanshus och bostäder tillhörande Skövdebostäder
  • SKAS – byggnation av förstärkningsledning fjärrvärme
  • Vi håller på återställning(arbete inför asfaltering) efter vinterns arbete på fjärrvärmenätet

Kommande fjärrvärmearbeten:

  • Norra Ryd – under år 2021
  • Mossagården
  • Mellomkvarnsvägen
  • Södra Stallsiken
  • Tidan

Vi jobbar alltid med förtätning i befintliga områden, så är du intresserad av att veta om det finns fjärrvärme i gatan där du bor – kontakta oss.