Pågående fjärrvärmearbeten

Pågående arbete

Just nu har vi pågående fjärrvärmearbeten i följande områden:

2023-09-25

Just nu har vi pågående fjärrvärmearbeten i följande områden:

  • Västra Skogsrovägen/Törebodavägen (vid Toveks) – fjärrvärmeläcka
  • Vipans gränd – fjärrvärmeanslutning
  • Trädgårdsstaden etapp 4. nybyggnation av fjärrvärmeledningar
  • Karstorpsvägen – Ulveket byggnation av fjärrvärmeledning för anslutning av fastigheter
  • Varolavägen – ledning till bussdepån

Kommande fjärrvärmearbeten:

  • Norra Ryd
  • Mariesjö-området
  • Västermalm

Vi jobbar alltid med förtätning i befintliga områden, så är du intresserad av att veta om det finns fjärrvärme i gatan där du bor – kontakta oss.