Pågående fjärrvärmearbeten

Pågående arbete

Just nu har vi pågående fjärrvärmearbeten i följande områden:

  • Södra Bergvägen – reparation av fjärrvärmenätet
  • Södermalm Bäckvägen, Sven Bergmans väg – utbyggnad av fjärrvärmenätet
  • Trädgårdsstaden etapp 2 och etapp 3

Kommande fjärrvärmearbeten:

  • Pilvägen, Skultorp
  • Hasslum

Vi jobbar alltid med förtätning i befintliga områden, så är du intresserad av att veta om det finns fjärrvärme i gatan där du bor – kontakta oss.