Pågående fjärrvärmearbeten

Pågående arbete

Just nu har vi pågående fjärrvärmearbeten i följande områden:

2021-12-20

Skövde Energi gräver för Skövdes framtid

Skövde Energi(kraftvärme) kommer under tre års tid att förstärka fjärrvärmenätet genom att bygga ytterligare en matarledning, från vår anläggning på Energivägen till Lövängsverket vid SKAS. Vi kommer att använda befintlig nät men behöver på en del ställen i Skövde tätort lägga ner nya ledningar.

Den nya matarledningen kommer innebära att vi kan bibehålla och stärka tillgängligheten i fjärrvärmeleveransen samt att vi kommer att kunna producera fjärrvärmen ur ett mer optimalt sätt då ackumulatorn kan användas på ett bättre sätt.

Projektet på börjades under 2020 då vi grävde första etappen från Energivägen upp till Sven Bergmansväg. Under år 2021 har vi grävt från två håll, den ena sträckning är från SKAS parallellt med Karstorpsvägen och den andra startade i korsningen Heleniusgata /Gustav Adolfs gata och skall sedan gå vidare via Havstena. Dessa etapper skall bindas ihop upp vid Billingehov. Vi beräknar att vara klara vid Billingehov till våren, men mycket beror på hur vintern kommer att bli .

—————-

Just nu har vi pågående fjärrvärmearbeten i följande områden:

  • SKAS längs Karstorpsvägen – byggnation av förstärkningsledning fjärrvärme
  • Trädgårdsstaden etapp 2 och etapp 3. anslutning av nybyggnation
  • Helenius gata(västra delen) – byggnation av förstärkningsledning för fjärrvärme. Byggnationen berör Heleniusgatan från Gustav Adolfs gata och väster ut mot Vadsboleden. Arbetet beräknas vara klart i början av december
  • Mossagården – servis till Skövdebostäders nya bostäder
  • Vallgatan Timmersdala
  • Väg 26 – mitt mot Skövde slakteri, schakt pågår för att frilägga en läcka på fjärrvärmeledningen

Kommande fjärrvärmearbeten:

  • Norra Ryd – under år 2021/2022
  • Södra Stallsiken

Vi jobbar alltid med förtätning i befintliga områden, så är du intresserad av att veta om det finns fjärrvärme i gatan där du bor – kontakta oss.