Pågående fjärrvärmearbeten

Pågående arbete

Just nu har vi pågående fjärrvärmearbeten i följande områden:

2023-03-23

Skövde Energi gräver för Skövdes framtid

Skövde Energi(kraftvärme) kommer under tre års tid att förstärka fjärrvärmenätet genom att bygga ytterligare en matarledning, från vår anläggning på Energivägen till Lövängsverket vid SKAS. Vi kommer att använda befintlig nät men behöver på en del ställen i Skövde tätort lägga ner nya ledningar.

Den nya matarledningen kommer innebära att vi kan bibehålla och stärka tillgängligheten i fjärrvärmeleveransen samt att vi kommer att kunna producera fjärrvärmen ur ett mer optimalt sätt då ackumulatorn kan användas på ett bättre sätt.

Det som återstår i detta projekt är att binda samman det nya området vid Stallsiken med Mariesjöområdet. Detta arbete pågår nu och kommer att vara klart under 2023

—————-

Just nu har vi pågående fjärrvärmearbeten i följande områden:

  • Trädgårdsstaden etapp 2 och etapp 3. anslutning av nybyggnation
  • Södra Stallsiken/Hasslum/Mariesjö – i samband med att gata byggs genom Södra Stallsiken förläggs fjärrvärmeledning
  • Mjölmossenvägen
  • Varolavägen – ledning till bussdepån
  • Timmersdala – Mariestadsvägen/Skolvägen – reparation av fjärrvärmeledning

Kommande fjärrvärmearbeten:

  • Norra Ryd
  • Mariesjö-området
  • Västermalm

Vi jobbar alltid med förtätning i befintliga områden, så är du intresserad av att veta om det finns fjärrvärme i gatan där du bor – kontakta oss.