Pågående fjärrvärmearbeten

Pågående arbete

Just nu har vi pågående fjärrvärmearbeten i följande områden:

2021-08-31

  • SKAS längs Karstorpsvägen – byggnation av förstärkningsledning fjärrvärme
  • Trädgårdsstaden etapp 2 och etapp 3. anslutning av nybyggnation
  • Nolhagavägen – mellan COOP och Elins Esplanad. Reparation av fjärrvärmeledning
  • Gustav Adolfs gata/Helenius gata(västra delen) – byggnation av förstärkningsledning för fjärrvärme. Gustav Adolfsgatan mellan Änna gatan och Henrik Gjutares gata kommer att vara avstängd för genomfart mellan den 23 augusti och 17 september. Trafiken leds om via Ännagatan, Heleniusgatan och Henrik gjutares gata, följ orange vägvisning. Byggnationen berör även Heleniusgatan från Gustav Adolfs gata och väster ut mot Vadsboleden.

Kommande fjärrvärmearbeten:

  • Norra Ryd – under år 2021
  • Mossagården
  • Mellomkvarnsvägen
  • Södra Stallsiken
  • Timmersdala

Vi jobbar alltid med förtätning i befintliga områden, så är du intresserad av att veta om det finns fjärrvärme i gatan där du bor – kontakta oss.