Pågående fjärrvärmearbeten

Pågående arbete

Just nu har vi pågående fjärrvärmearbeten i följande områden:

  • Aspelund – utbyggnad av fjärrvärmenät
  • södra Metallvägen/Nolhagavägen  flytt av ledningar inför byggnad av cirkulationsplats

Kommande fjärrvärmearbeten:

  • Trädgårdsstaden etapp 2

Vi jobbar alltid med förtätning i befintliga områden, så är du intresserad av att veta om det finns fjärrvärme i gatan där du bor – kontakta oss.