Pågående fjärrvärmearbeten

Pågående arbete

Just nu har vi pågående fjärrvärmearbeten i följande områden:

2022-10-26

Skövde Energi gräver för Skövdes framtid

Skövde Energi(kraftvärme) kommer under tre års tid att förstärka fjärrvärmenätet genom att bygga ytterligare en matarledning, från vår anläggning på Energivägen till Lövängsverket vid SKAS. Vi kommer att använda befintlig nät men behöver på en del ställen i Skövde tätort lägga ner nya ledningar.

Den nya matarledningen kommer innebära att vi kan bibehålla och stärka tillgängligheten i fjärrvärmeleveransen samt att vi kommer att kunna producera fjärrvärmen ur ett mer optimalt sätt då ackumulatorn kan användas på ett bättre sätt.

Projektet på börjades under 2020 då vi grävde första etappen från Energivägen upp till Sven Bergmansväg. Under år 2021 har vi grävt från två håll, den ena sträckning är från SKAS parallellt med Karstorpsvägen och den andra startade i korsningen Heleniusgata /Gustav Adolfs gata och skall sedan gå vidare via Havstena. Dessa etapper skall bindas ihop upp vid Billingehov. Vi beräknar att vara klara vid Billingehov under 2022, men mycket beror på hur vintern kommer att bli .

—————-

Just nu har vi pågående fjärrvärmearbeten i följande områden:

  • SKAS längs Karstorpsvägen – byggnation av förstärkningsledning fjärrvärme
  • Havstena – från Havstenavägen mot Ekängen – byggnation av förstärkningsledning fjärrvärme
  • Trädgårdsstaden etapp 2 och etapp 3. anslutning av nybyggnation
  • Södra Stallsiken – i samband med att gata byggs genom Södra Stallsiken förläggs fjärrvärmeledning
  • Västermalm, Ahlströmersgatan

Kommande fjärrvärmearbeten:

  • Skövdevägen, Skultorp
  • Norra Ryd – under år 2022
  • Mariesjö-området
  • Tallbackstigen

Vi jobbar alltid med förtätning i befintliga områden, så är du intresserad av att veta om det finns fjärrvärme i gatan där du bor – kontakta oss.