Simons lägenhet

I Simons lägenhet ingår värmen i hyran. Den årlig förbrukning är på 2 500 kWh. Taxan är N14E
Här ser ni fördelningen av kostnader (tidigare och nya effekttaxan, avser år 2021)

PriskomponentTidigare taxaEffekttaxaFördelning % på totalen
Fast avgift881 kr942 kr32%
Elöverföring Höglasttid458 kr160 kr5%
Elöverföring Låglasttid099 kr3%
Månadseffekten0280 kr9%
Energiskatt och moms1 435 kr1 471 kr50%
Totalt2 774 kr2 951 kr100%

Månadseffekten

Effekt är den mängd el som används vid ett visst tillfälle.
Månadseffekten är alltså den högsta timmen under månaden (höglasttid).

Exempel på Simons lägenhet: