Salims hus

Salims hus har bergvärme och har en årlig förbrukning på 12 900 kWh. Taxan är N14E
Här ser ni fördelningen av kostnader (tidigare och nya effekttaxan)

PriskomponentTidigare taxaEffekttaxaFördelning % på totalen
Fast avgift1 510 kr1 240 kr13%
Elöverföring Höglasttid2 201 kr970 kr10%
Elöverföring Låglasttid0439 kr4%
Månadseffekten0954 kr10%
Energiskatt och moms6 221 kr6 194 kr63%
Totalt9 932 kr9 797 kr100%

Månadseffekten

Effekt är den mängd el som används vid ett visst tillfälle.
Månadseffekten är alltså den högsta timmen under månaden (höglasttid).

Exempel på Salims hus: