Salims hus

Salims hus har bergvärme och har en årlig förbrukning på 12 900 kWh. Taxan är N14E
Här ser ni fördelningen av kostnader (tidigare och nya effekttaxan, avser år 2021)

PriskomponentTidigare taxaEffekttaxaFördelning % på totalen
Fast avgift1 510 kr1 240 kr13%
Elöverföring Höglasttid2 201 kr970 kr10%
Elöverföring Låglasttid0439 kr4%
Månadseffekten0954 kr10%
Energiskatt och moms6 221 kr6 194 kr63%
Totalt9 932 kr9 797 kr100%

Månadseffekten

Effekt är den mängd el som används vid ett visst tillfälle.
Månadseffekten är alltså den högsta timmen under månaden (höglasttid).

Exempel på Salims hus: